Celtycki świat na Śląsku

Archeolog dr Marek Bednarek w rozmowie z „Gościem Niedzielnym” opowiedział o świecie Celtów na Śląsku. Wywiad ukazał się w 19 numerze „Gościa Niedzielnego” z 16 maja 2021 r. Współpracujący z Fundacją „Dla Dziedzictwa” celtolog, odkrywca setek stanowisk archeologicznych opowiedział o Celtach, którzy prawie 300 lat żyli w naszym regionie. Największą jak dotąd znaną osadą na Górnym Śląsku Celtowie założyli nad Skalnym Stawem na wzniesieniu koło Nowej Cerekwi. Celtolog twierdzi, że Celtowie przybyli na Śląsk na początku IV w. p.n.e. Zdaniem badacza, Śląsk nie był ich przypadkowym wyborem. Znaleźli tu to, czego szukali – korzystne warunki do życia, do rozwoju rolnictwa i hodowli zwierząt. Na Górnym Śląsku znamy 400 stanowisk archeologicznych świadczących o pobycie Celtów. Żyzne gleby Płaskowyżu Głubczyckiego opuścili ok. 120 r. p.n.e. na skutek potężnej  inwazji plemion germańskich Cymbrów i Teutonów. Przenieśli się na Morawy. Na Śląsk już nie powrócili. Wraz z zanikiem osadnictwa celtyckiego na Śląsku skończył się okres wysokiego rozwoju kulturowego i społecznego regionu. Trzeba było kilku stuleci, aby znów pojawiły się tu koło garncarskie, dymarki, czy produkcja ozdób ze szkła.

Więcej o Celtach na Górnym Śląsku w książce pt. Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku, autorstwa Marka Bednarka i Krzysztofa Spychały, wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.