Sosna wejmutka z Pokoju – najgrubsza w Polsce miss foto

Odznacza się malowniczym pokrojem z wyrastającymi dookoła masywnymi korzeniami. Jest wyjątkowo urodziwa i należy do najczęściej fotografowanych drzew w województwie opolskim. Sosna wejmutka (Pinus strobus L.) z Pokoju est najgrubszą jedniopniową przedstawicielką tego gatunku w Polsce. Sławne drzewo rośnie w centralnej części zabytkowego parku w Pokoju na terenie leśnictwa Winna Góra, w odległości ok. 1,3 km od centrum wsi i dawnego pałacu von Württembergów, po którym pozostał jedynie zieleniec, i 50 m od głównej alei w kierunku wschodnim. Jest to potężne drzewo o nisko osadzonej koronie i łukowato wygiętych ku górze konarach. Ma 530 cm w obwodzie pierśnicy pnia i ok. 33 m wysokości. Od 2005 r. ma status pomnika przyrody.

Historyczne drzewo jest też świadectwem minionej świetności Uzdrowiska w Pokoju (Carlsruhe) – swoistego raju Württembergów, którego śmiałą wizję w 1748 r. zaczął realizować książę Carl Christian von Württemberg (1716-1792) zafascynowany renesansową koncepcją miasta idealnego, opartą na trzech kolistych placach, od których poprowadzono osie widokowe w kierunku centralnego placu z pałacem. Uzdrowisko otwarto w 1847 r. i było popularne do II wojny światowej. Do kąpieli wodnych i parowych – na różne dolegliwości – używano wyciągu z igieł sosnowych. Nasz okaz sosny wejmutki posadzono na początku XIX w. Była wówczas niebywałą nowinką, bowiem gatunek występujący naturalnie w południowo-wschodniej części Kanady i na północno-wschodnich obszarach USA, sprowadzono do Polski pod koniec XVII w. Do dziś w pokojowskim parku wśród drzewostanu pozostało kilka XIX-wiecznych sosen wejmutek i sosen pospolitych.

Literatura:

Banik J., Sławne drzewa województwa opolskiego. Przewodnik, Warszawa 2016.

Borkowski K., Polskie drzewa, Poznań 2014.

Jaworski A., Charakterystyka hodowlana drzew leśnych, Kraków 1995.

Łęgowski D., Sierakowski M., Stelmaszyk M., Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Ładza 2013.

Pacyniak C., Najstarsze drzewa w Polsce, Warszawa 1992.

Zarzyński P., Tomasiak R., Borkowski K., Drzewa Polski. Najgrubsze, najstarsze, najsłynniejsze, Warszawa 2016.

Wilczyński R., Przywróćmy raj Württembergów – Kobiety Pokoju. Projekt na rzecz ustanowienia pomnika historii, Pokój 2015.