Lipa sądowa na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) rosnąca na Zamku Grodno uważana za lipę sądową. Odbywały się pod nią sądy władcy nad poddanymi. Jest swoistym reliktem średniowiecznego wymiaru sprawiedliwości i ciekawym elementem dziedzictwa niematerialnego Historyczne drzewo ma ponad 500 lat, ok.  610 cm w obwodzie i 16 m wysokości. Ma status pomnika przyrody.

Lipa sądowa rośnie na dziedzińcu dolnego Zamku Grodno w Zagórzy Śląskim w województwie dolnośląskim. Jest piękną ozdobą zamku, który budowano w końcu XIII w. na skalistym szczycie zwanym Zamkową Górą (ok. 450 m n.p.m.) na styku Gór Wałbrzyskich i Sowich. W XVI w., w czasach największej świetności zamku, przeprowadzono w nim renesansową przebudowę. W kolejnych latach często zmieniał właścicieli i po opuszczeniu warowni w 1774 r. popadł w ruinę.  Od 2008 r. właścicielem zabytku jest Gmina Walim, która powierzyła zarządzanie obiektem Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

Warto zwrócić uwagę, że w ciekawy sposób zabezpieczono drzewo przed powaleniem. Lipa została bowiem podparta murowanym stożkiem z cegły, który ma zapobiec powaleniu drzewa.

Lipa szerokolistna ma gruby pień i potężną, szeroką i rozłożystą koronę w kształcie stożka. Liście (od których pochodzi jej nazwa) są szerokie, okragłosercowate i dwa razy większe od lipy drobnolistnej. Drzewo wrażliwe jest na mróz i suszę. W dobrych warunkach dorasta do 40 m wysokości i dożywa 1000 lat!

Lipa ma wyjątkowe miejsce w naszych zwyczajach, wierzeniach, medycynie – słowem w dziedzictwie niematerialnym. W dawnych wierzeniach Słowian lipa uchodziła za ulubione drzewo bóstw. Była świętym drzewem. Przez nią bóstwa ujawniały swoją dobroć, łagodność i spokój. Była też drzewem opiekuńczym domostwa, rodu, grodu. W słowiańskich zwyczajach z drewna lipowego wykonywano trumny i… kołyski dla niemowląt. Wierzono bowiem, że zapewniają spokojny sen i odpędzają złe duchy.

Polecamy:

https://www.gorytajemnic.pl/ciekawe-miejsca/zamek-grodno-ksiezycowy-zegar-ksiezniczka-i-tajemnice.html

Lipa sądowa na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim.

http://www.wkotlinieklodzkiej.pl/tag/lipa-sadowa/