Warsztaty wokalne w SP nr 61 w Katowicach-Ligocie

W środę 9 września 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna w Katowicach-Ligocie przeprowadzone zostały muzyczno-edukacyjne warsztaty z udziałem uczniów tej szkoły. Warsztaty odbyły się w dwóch 45 minutowych częściach, przedzielonych przerwą, w czasie której dzieci i młodzież spożyły poczęstunek przygotowany z owoców, słodyczy oraz napojów. W zajęciach wzięło udział ponad dwadzieścia osób. Zadbano o zachowanie reżimu sanitarnego. Warsztaty, prowadzone przez Grzegorza Płonkę, rozpoczęły się od krótkiego wprowadzenia w tematykę powstań śląskich 1919-1920-1921 oraz pieśni powstańczych ze zbiorów prof. Adolfa Dygacza, etnomuzykologa, folklorysty. Następnie uczestnicy entuzjastycznie wysłuchali nagrań dokonanych przez uczniów szkoły w czasie zajęć, które odbyły się Studio nagraniowym Polskiego Radia Katowice. W kolejnych częściach warsztatów odbyły się ćwiczenia wokalne i nauka pieśni „Już zachodzi czerwone słoneczko”, „Do bytomskich strzelców” i „Ciecze woda”. Na zakończenie zajęć przeprowadzony został konkurs wokalny z nagrodami ufundowanymi przez Fundację „Dla Dziedzictwa”, Narodowy Instytut Dziedzictwa (oddział w Opolu) oraz Instytut Śląski w Opolu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe publikacje i gadżety.

Wyjątkową atmosferę warsztatów zwieńczyło przyznanie Grzegorzowi Płonce przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna zaszczytnego tytułu: „Przyjaciel Szkoły”.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.