Gazeta podsumowująca nasze działania w projekcie przebudowy placów w Opolu

Zapraszamy do lektury naszej gazetki podsumowującej projekt pn. Przebudowa placów miejskich w Opolu, który Fundacja „Dla Dziedzictwa” realizowała w partnerstwie z Miastem Opole w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.03.01-16-0037/16-00.

Wszystko się pięknie udało! Jakie cele nam przyświecały? Przede wszystkim:

– przywrócenie funkcji kulturalnej zaniedbanym terenom historycznego centrum Miasta,

– stymulacja rozwoju kulturalnego regionu (organizacja imprez, pokazów plenerowych, infrastruktura do zajęć z zakresu stymulacji sensorycznej),

– poprawa estetyki obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Miasta,

– poprawa atrakcyjności kulturalno-społecznej Opola,

– poprawa dostępu do informacji o ofercie kulturalnej miasta i Aglomeracji Opolskiej.

Wszystkie cele powiązane są z celem głównym – poprawą dostępności do zasobów kulturowych Miasta dla jego mieszkańców.

Nasz udział w projekcie dotyczył prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem. Wszystkie przedsięwzięcia edukacyjne i informacyjno-promocyjne nawiązywały do dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem historii Opola i obu przebudowanych placów. Gazetkę będziemy rozdawać w różnych miejscach Opola. Będzie również dostępna w Informacji Turystycznej w Opolu i w siedzibie CDO.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom, którzy w ciągu tych dwóch lat realizacji projektu zechcieli być jego częścią. Dziękujemy urzędnikom z UM Opola zwłaszcza Pani Elżbiecie Milczarek za nieocenioną pomoc. Dziękujemy fotografom: Pawłowi Uchorczakowi, Mariuszowi Przygodzie, Sławkowi Mielnikowi i Jerzemu Stemplewskiemu za piękne zdjęcia! Dziękujemy grafikowi Ewelinie Skut oraz Drukarni Sindruk. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy!

Tomasz Kwiatek, Prezes Zarządu FDD

gazeta-a3-BORDO-ok11-druk_m