Dom Artysty – Waldschule? – publikacja edukacyjna o zabytkowym parku w Głuchołazach

Park Zdrojowy w Głuchołazach jest miejscem wyjątkowym. Powstał pod koniec XIX w. i choć ukształtowała go ręka ludzka, to ma w sobie naturalne piękno górskiego krajobrazu. Jest niejako zapisem historii i tradycji w środowisku przyrodniczym, odciskiem działania człowieka w przestrzeni. Dzięki prowadzonej przez Fundację Benevolens rewitalizacji i działalności edukacyjnej, Park Zdrojowy w Głuchołazach stopniowo odzyskuje niepowtarzalną atmosferę. Staje się miejscem spotkań, miejscem lubianym i chętnie odwiedzanym przez miejscowych i turystów z kraju i z zagranicy. Mając to na uwadze wydaliśmy publikację pod intrygującym tytułem „Dom Artysty – Waldschule?”, prezentującą działalność edukacyjną w zabytkowym parku. Możecie ją Państwo bezpłatnie otrzymać odwiedzając park. Polecamy!

Projekt graficzny: Ewelina Skut

Druk materiałów promocyjnych projektu pn: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WO 2014-2020.