Plac Jana Pawła II – miejsce sztuk wszelkich [ulotka]

Fundacja „Dla Dziedzictwa” jako partner projektu pt. „Przebudowa placów miejskich w Opolu” realizowanego przez Miasto Opole w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.03.01-16-0037/16-00, wydało ulotkę pt. „Plac Jana Pawła II – miejsce sztuk wszelkich” prezentującą dzieje i funkcję placu Jana Pawła II w Opolu. Tekst jest w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i czeskim, a także – wersja skrócona – powiększoną czcionką dla osób słabowidzących. Publikację będzie można otrzymać w Urzędzie Miasta Opola.

ulotka- plac Jana Paweła II