Burzliwe dzieje placu św. Sebastiana w Opolu. Rąbka tajemnicy uchylił archeolog Krzysztof Spychała

W sobotę 14 września, w ramach tegorocznej edycji EDD, nasza Fundacja organizowała oprowadzanie po placu św. Sebastiana w Opolu. Prelekcję pt. Plac św. Sebastiana – historyczny zakątek Opola, przedstawił Krzysztof Spychała, archeolog i pracownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu.

Zainteresowani historią placu zebrali się o godz. 16.00 przed kościołem pw. św. Sebastiana Przyszło zaledwie kilka osób. Prelegent przedstawił burzliwe dzieje tego zakątka miasta na tle rozwoju przestrzennego Opola, od średniowiecza do XXI wieku, posiłkując się ilustracjami przedstawiającymi historyczny wygląd kościoła i otoczenia placu.

Pomimo małej liczby słuchaczy, w zadawanych pytaniach i końcowej dyskusji, wybrzmiało ich duże zainteresowanie historią miasta. A jak oświadczyła jedna z uczestniczek, że nie wiedziała o tak smutnej historii tej części Opola, i uwagą wysłuchała informacji. Zakres zadawanych pytań podczas wspólnej dyskusji i indywidualnych rozmów, świadczył, że na spotkanie przybyło szczególne audytorium: miłośnicy historii miasta chcący pogłębić swoją wiedzę o nim.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach 27. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, w ramach projektu pt. Przebudowa placów miejskich w Opolu, który Fundacja „Dla Dziedzictwa” realizuje w partnerstwie z Miastem Opole.