Prelekcja: Architektura budynków sanatoryjnych w Głuchołazach z przełomu XIX i XX w.

W sobotę, 7 września o godz. 18.00 historyk sztuki i zabytkoznawca Katarzyna Latocha wygłosiła prelekcję pt. „Architektura budynków sanatoryjnych w Głuchołazach na przełomie XIX i XX w.”. Na podstawie przedwojennej architektury uzdrowiskowej Głuchołaz i zagospodarowanych obszarów zielonych związanych z realizacją potrzeb zdrowotnych kuracjuszy, ukazana została spuścizna po największych domach zdrojowych oraz ich stan obecny. Przedstawiony został również dawny zespół hrabiego Ballestrema kształtujący do dziś lokalny krajobraz miejscowości.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. „Niezwykłe Polki”, wyeksponowana w sali balowej, przygotowana w 2018 r. przez Oddział Terenowy NID w Opolu.

Wydarzenie zrealizowano podczas 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, w ramach projektu pn: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu” realizowanego przez Fundację Benevolens w partnerstwie z Fundacją Dla Dziedzictwa. Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego na terenach przygranicznych poprzez remont zabytkowego budynku i jego adaptację na dom pracy twórczej.