Grzegorz Płonka nagrodzony!

Znany śląski bard, publicysta i społecznik Grzegorz Płonka został laureatem Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2018 za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury – za popularyzację kultury śląskiej. Grzegorz Płonka od kilku lat współpracuje z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie przy organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa. W 2015 roku w Opolu w czasie I Ogólnopolskiej Gali Europejskich Dni Dziedzictwa otrzymał wyróżnienie w uznaniu za zaangażowanie w organizację 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce „Utracone Dziedzictwo”. NID jest patronem płyt Grzegorza Płonki: „Życie pieśniczką pisane” i „uOdro nasza, uOdro”, wydawanych przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Na płytach znajdują się autorskie opracowania śląskich pieśni ludowych ze zbiorów prof. Adolfa Dygacza. W zeszłym roku Grzegorz Płonka uhonorowany został zaszczytnym tytułem „Hanys 2017” za wkład w archiwizowanie historii ziemi śląskiej i jej rdzennej muzyki. W tym roku Grzegorz Płonka współpracował z naszą fundacją i z naszej inicjatywy dał piękny koncert w Radio Opole.