Ścieżki Pamięci Narodowej – konkurs

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Opolski zainicjował akcję upamiętnienia i przybliżenia mieszkańcom Opolszczyzny miejsc, wydarzeń i osób szczególnie ważnych z punktu widzenia historii i kultury polskiej na Opolszczyźnie.

 Projekt zakłada powstanie wykazu minimum 100 miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne lub osoby szczególnie zasłużone, ważne ze względu na krzewienie pamięci i wzmacnianie tożsamości narodowej mieszkańców regionu. W ramach propozycji mogą być uwzględnione m.in. miejsca potyczek i bitew, mogiły żołnierskie, miejsca pobytu zasłużonych dla sprawy polskiej osób. W wyniku realizacji projektu powstanie baza danych, która zostanie przekazana do szkół, grup i lokalnych stowarzyszeń.

 W ramach projektu zostaną opisane zarówno miejsca już funkcjonujące w świadomości mieszkańców regionu, ale także te nieznane. W tym celu zostanie przeprowadzony konkurs, w którym mieszkańcy województwa opolskiego będą zgłaszali znane sobie miejsca, wydarzenia lub osoby, jako propozycje do upamiętnienia. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji, trzy najciekawsze zostaną nagrodzone.

 Wybrane miejsca zostaną podzielone na trzy obszary (ścieżki) tematyczne: Powstania Śląskie, Żołnierze Wyklęci, Polski Śląsk. Wybrane miejsca zostaną oznaczone w terenie za pomocą tablic edukacyjno-informacyjnych, na których będzie zamieszczony odnośnik do przygotowanego portalu internetowego, zawierającego pełne informacje o upamiętnianych osobach lub wydarzeniach. Projekt zwieńczy test wiedzy z nagrodami.

Projekt wpisuje się w harmonogram obchodów Wojewody Opolskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej na stronie www.sciezkipamieci.pl