Wystawa „Święty Krzyż – miejsca pamięci” w Katowicach

Od 13 do 19 października 2017 r. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25, można oglądać wystawę „Święty Krzyż – miejsca pamięci” zrealizowaną przez Fundację „Dla Dziedzictwa”, w ramach zadania pn. „Święty Krzyż – miejsca Pamięci”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017”). Głównym celem naszych działań jest upowszechnienie wiedzy o Świętym Krzyżu, jako przestrzeni pamięci narodowej i miejscu martyrologii.

W całym masywie Świętego Krzyża i w różnych punktach klasztoru pobenedyktyńskiego (od 1936 r. należącego do OO. Oblatów Maryi Niepokalanej) znajdują się miejsca, które były świadkami tragicznych wydarzeń związanych z przetaczającymi się przez Polskę najazdami i wojnami. Są wśród nich cele obozu zagłady z lat drugiej wojny światowej (dawnego więzienia) oraz cmentarz jeniecki, na którym spoczywa około 6000 zagłodzonych i zamordowanych w obozie jeńców radzieckich. Jest skromne epitafium zamordowanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych OO. Oblatów, których sylwetki przypomnimy. Są też miejsca związane z powstaniem styczniowym, w tym relikt usypanego w 1861 r. kopca pamięci zmarłego w tymże roku na emigracji ks. Adama Czartoryskiego oraz powstańców 1830-1831 r.

W otwarciu wystawy w Katowicach brał udział zarząd Fundacji „Polskie Dziedzictwo Śląska” oraz przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Prezes Fundacji zaznaczył, że: – „Wystawa o Pomniku Historii, jakim jest klasztor na Świętym Krzyżu, eksponowany jest w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który także jest Pomnikiem Historii”. Prezes Fundacji zwrócił również uwagę na wybitne postaci związane z klasztorem na Świętym Krzyżu, które pochodzą z historycznego Górnego Śląska. Prezentacją biogramów tych wybitnych Górnoślązaków zajmie się Fundacja „Polskie Dziedzictwo Śląska”. Wystawa wzbudziła spore emocje w Katowicach – jedna z plansz została pomazana niebieskim flamastrem…

Wystawa w październiku i listopadzie 2017 r. będzie eksponowana w Opolu, Katowicach, Częstochowie, Kielcach, Bielinach i w klasztorze na Świętym Krzyżu. Jej dopełnieniem jest folder w języku polskim i angielskim, zawierający szersze informacje na temat przedstawianych na planszach miejsc i wydarzeń.

Po zakończeniu projektu wystawa pozostanie w klasztorze świętokrzyskim, skąd będzie ją można wypożyczać do instytucji kultury, szkół itp. w całej Polsce.

 

 

 

Folder do pobrania:

SWKRZYZ-folder

Informacje o wystawie:

https://www.facebook.com/SlaskiUW

Wystawa Święty Krzyż – miejsca pamięci już w Katowicach