Wystawa „Święty Krzyż – miejsca pamięci” w Częstochowie

Od 20. do 26. października 2017 r. w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 1, można oglądać wystawę „Święty Krzyż – miejsca pamięci” zrealizowaną przez Fundację Dla Dziedzictwa, w ramach zadania pn. „Święty Krzyż – miejsca Pamięci”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017”). Głównym celem naszych działań jest upowszechnienie wiedzy o Świętym Krzyżu, jako przestrzeni pamięci narodowej i miejscu martyrologii.
W całym masywie Świętego Krzyża i w różnych punktach klasztoru pobenedyktyńskiego (od 1936 r. należącego do OO. Oblatów Maryi Niepokalanej) znajdują się miejsca, które były świadkami tragicznych wydarzeń związanych z przetaczającymi się przez Polskę najazdami i wojnami. Są wśród nich cele obozu zagłady z lat drugiej wojny światowej (dawnego więzienia) oraz cmentarz jeniecki, na którym spoczywa około 6000 zagłodzonych i zamordowanych w obozie jeńców radzieckich. Jest skromne epitafium zamordowanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych OO. Oblatów, których sylwetki przypomnimy. Są też miejsca związane z powstaniem styczniowym, w tym relikt usypanego w 1861 r. kopca pamięci zmarłego w tymże roku na emigracji ks. Adama Czartoryskiego oraz powstańców 1830-1831 r.

W ramach realizacji programu powstała wystawa planszowa, która w październiku i listopadzie 2017 r. będzie eksponowana w Opolu, Katowicach, Częstochowie, Kielcach, Bielinach i w klasztorze na Świętym Krzyżu. Jej elementem jest również folder w języku polskim i angielskim, zawierający szersze informacje na temat przedstawianych na planszach miejsc i wydarzeń.

Po zakończeniu projektu wystawa planszowa pozostanie w klasztorze świętokrzyskim, skąd będzie ją można wypożyczać do instytucji kultury, szkół itp. w całej Polsce.

Współorganizatorem ekspozycji jest Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, przestrzeni ekspozycyjnej udzielił Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”. Otwarcie wystawy odbyło się w piątek, 20 października, o godz. 12.00.

Informacje o wystawie:

SWKRZYZ-informator

http://www.cztn.ajd.czest.pl/html/historia.html

http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Czestochowa/1,43,472946,Wystawa–Swiety-Krzyz—miejsca-pamieci-.html

http://niedziela.pl/artykul/31696/Swiety-Krzyz-%E2%80%93-miejsca-pamieci

http://gaudemater.pl/wystawa-swiety-krzyz-miejsca-pamieci/

http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=483&sub=450&dzialy=483&akcja=artykul&artykul=7010

http://www.osadasredniowieczna.eu/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=2&artykul=1492&akcja=artykul