Asysta Żywiecka w Opolu

W sobotę 9 września 2017 r. opolanie mieli okazję podziwiać dziedzictwo niematerialne kultywowane z pietyzmem przez członków Stowarzyszenia „Asysta Żywiecka” z Żywca. Ok. godz. 13.00 na Placu Jana Pawła II w Opolu odbyła się inscenizacja połączona z pokazem poloneza żywieckiego w wykonaniu 20 par w strojach obywatelskich.

 

Ubranie stroju damskiego zajmuje ponad godzinę! Panie mogły się przebrać w pobliskim budynku Artpunktu dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. W tym czasie na placu Jana Pawła II w Opolu rozstawiono wystawę pt. „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu. Żywiecki haft na tiulu”. Około godz. 14.00 do gości z Żywca dołączyła grupa opolan w strojach opolskich. Uformowano pochód, który przeszedł ulicami miasta na Rynek. Barwny korowód mieszczan żywieckich w historycznych strojach obywatelskich i opolskich seniorów z barwach miejskich wzbudzał zdziwienie i zachwyt przechodniów.

O godz. 14.45 na opolskim Rynku zainaugurowano Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie opolskim. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła piękna inscenizacja pt. „Żywczaków portret własny. Historia i tradycja miasta Żywca” w wykonaniu Stowarzyszenia „Asysta Żywiecka”. Po prezentacji wygłoszonej przez panią Dorotę Firlej wspólnie odtańczono poloneza. Pani Dorota Firlej – na co dzień kustosz żywieckiego muzeum i animatorka kultury żywieckiej – zwróciła się do opolan z apelem o podjęcie trudu odtworzenia historycznego stroju mieszczan opolskich.

To wydarzenie uzmysłowiło nam, że praktycznie niewiele wiemy na temat historycznego stroju mieszczan opolskich (nie mylić ze strojem wsi opolskiej!). Być może uda się, w przyszłości, zrealizować wspólny projekt i nie tylko odtworzyć strój mieszczan opolskich, ale przede wszystkim go ożywić.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Przebudowa placów miejskich w Opolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Relacje w mediach:

http://radio.opole.pl/365,178,dziedzictwo-kulturowe-co-z-nim-zrobic

http://radio.opole.pl/100,211113,krajobraz-dziedzictwa-dziedzictwo-krajobrazu-eur

http://radio.opole.pl/100,211094,inauguracja-25-europejskich-dni-dziedzictwa-na-o&s=2&si=2&sp=2

http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,22344178,europejskie-dni-dziedzictwa-2017-jakie-atrakcje-zaplanowano.html

http://www.24opole.pl/25160,25._Europejskie_Dni_Dziedzictwa_rozpoczete_Na_Opolan_czeka_300_atrakcji,wiadomosc.html

http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/a/w-sobote-w-opolu-inauguracja-25-europejskich-dni-dziedzictwa,12465256/

http://doxa.fm/aktualnosci/region/inauguracja-europejskich-dni-dziedzictwa/