Święty Krzyż – miejsca pamięci

Od lipca do grudnia 2017 r. Fundacja Dla Dziedzictwa realizuje zadanie pn. „Święty Krzyż – miejsca pamięci”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017”. Głównym celem naszych działań jest upowszechnienie wiedzy o Świętym Krzyżu, jako przestrzeni pamięci narodowej i miejscu martyrologii.

W całym masywie Świętego Krzyża i w różnych punktach klasztoru pobenedyktyńskiego (od 1936 r. należącego do OO. Oblatów Maryi Niepokalanej) znajdują się miejsca, które były świadkami tragicznych wydarzeń związanych z przetaczającymi się przez Polskę najazdami i wojnami. Są wśród nich cele obozu zagłady z lat drugiej wojny światowej (dawnego więzienia) oraz cmentarz jeniecki, na którym spoczywa około 6000 zagłodzonych i zamordowanych w obozie jeńców radzieckich. Jest skromne epitafium zamordowanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych OO. Oblatów, których sylwetki przypomnimy. Są też miejsca związane z powstaniem styczniowym, w tym relikt usypanego w 1861 r. kopca pamięci zmarłego w tymże roku na emigracji ks. Adama Czartoryskiego oraz powstańców 1830-1831 r.

W ramach realizacji programu powstała wystawa planszowa, która w październiku
i listopadzie 2017 r. będzie eksponowana w Opolu, Rybniku, Częstochowie, Kielcach, Bielinach i w klasztorze na Świętym Krzyżu. Jej elementem będzie również folder
w języku polskim i angielskim, zawierający szersze informacje na temat przedstawianych na planszach miejsc i wydarzeń.

Po zakończeniu projektu wystawa planszowa pozostanie w klasztorze świętokrzyskim, skąd będzie ją można wypożyczać do instytucji kultury, szkół itp. w całej Polsce.

Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie:

[email protected]