Wyjątkowe widowisko w Opolu

Europejskie Dni Dziedzictwa to idea mająca na celu upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, historii i kultury. To wspaniała inicjatywa, która we wrześniu łączy wszystkie kraje Kontynentu Europejskiego pod jednym szyldem, w jednym celu. EDD to swoisty manifest wskazujący szerokiemu audytorium właściwe miejsce jakie zajmuje i powinno zajmować dziedzictwo, jego znaczenie i rolę w kształtowaniu naszej tożsamości i przestrzeni. To także ciekawa oferta spędzania czasu wolnego, która prowokuje do refleksji, zgłębienia wiedzy, a także stawia pytania o potrzebę ochrony dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

W ramach tegorocznej, 25.  edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, w sobotę 9 września o godz. 15.00 zapraszamy na rynek w Opolu na inscenizację pod hasłem „Żywczaków portret własny. Historia i tradycja miasta Żywca przygotowaną przez Stowarzyszenie Asysta Żywiecka”. Inscenizacja – organizowana przez naszą Fundację – będzie elementem wojewódzkiej inauguracji EDD w Opolu.
Historię sławnego grodu żywieckiego oraz mieszczańskiego stroju przybliży historyk sztuki oraz kustosz żywieckiego muzeum pani Dorota Firlej. Nie zabraknie także prezentacji wybranych elementów stroju obywatelskiego oraz wszystkich jego odmian. Mieszczanie odtańczą poloneza żywieckiego w strojach obywatelskich, którego dumnie poprowadzi włodarz miasta Żywca – Antoni Szlagor. W ramach występu „Asysty Żywieckiej” zaprezentowane zostaną również stroje opolskie.
W trakcie spotkanie będzie można także obejrzeć plenerową wystawę czasową pt. „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu. Żywiecki haft na tiulu” eksponowaną na placu Jana Pawła II w Opolu.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Przebudowa placów miejskich w Opolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.