Pierwszy obóz wolontariacki w zabytkowym Parku za nami!

W ostatnim tygodniu czerwca odbył się I turnus obozu wolontariackiego w Zabytkowym Parku organizowany przez Fundację Benevolens w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn: „Wolontariat dla dziedzictwa”, współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Wolontariuszki  – studentki i absolwentki uczelni wyższych z różnych stron Polski, m.in. Krakowa, Rzeszowa, Wrocławia i Poznania spędziły pięć dni w Głuchołazach w Parku Zdrojowym przy Górnym Stawie. Podczas obozu, oprócz prac porządkowych i pielęgnacyjnych przy roślinności parkowej, uczestniczki poznały lokalne dziedzictwo kulturowe. Obóz rozpoczął się prelekcją o formach ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie założeń parkowych, prowadzoną przez pracownika regionalnego oddziału NID w Opolu – p. Agnieszkę Sałygę-Rzońca, architekta krajobrazu. Podczas zorganizowanych w trakcie obozu  wycieczek  krajoznawczych prowadzonych przez przewodników PTTK oraz prelekcji historycznej  prowadzonej przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz nt. zabytkowego parku i obiektów historycznych znajdujących się na jego terenie, uczestniczki dowiedziały się o najważniejszych zabytkach miasta i gminy Głuchołazy oraz wiele ciekawych faktów dotyczących historii miejsca. Goście specjalni obozu – chiropterolodzy  z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody proNatura  pokazali uczestniczkom kolonię rozrodczą podkowca małego znajdującą się na strychu budynku pensjonatowego oraz wprowadzili zainteresowanych w tematykę ochrony nietoperzy. Zorganizowany plener malarski przy współudziale dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej z Głuchołaz oraz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej ze szpitala Powiatowego obfitował w twórczość artystyczną, podobnie jak zajęcia ceramiczne – obie imprezy prowadzone przez panią Renatę Kukla, artystę plastyka. Dzięki zaangażowaniu lokalnej grupy malarskiej i ceramicznej z Centrum Kultury w Głuchołazach powstało wiele ciekawych prac plastycznych – galerię prac malarskich można było podziwiać w trakcie obozu oraz na  http://benevolens.eu/galeriaprac.  Podczas obozu wolontariackiego rozpoczęły się również prace nad rekonstrukcją medalionu pamiątkowego z historycznego głazu znajdującego się na terenie Parku przy Górnym Stawie – upamiętniającego złote gody Hrabiny i Hrabiego von Ballestrem. Odwzorowania medalionu podjęła się pani Renata Kukla, na podstawie zachowanych zdjęć oryginału medalionu autorstwa prof. Josefa Limburga. W trakcie obozu panowała przyjazna atmosfera sprzyjająca wymianie doświadczeń, nawiązywaniu nowych kontaktów oraz poznawaniu różnic regionalnych i kulturalnych.  Oprócz wolontariuszek  i osób odwiedzających Park Zdrojowy przy Górnym Stawie w trakcie obozu w zorganizowanych imprezach towarzyszących wzięło udział ponad 100 osób, głównie turyści, seniorzy i dzieci.

Relacja z obozu na http://benevolens.eu/wolontariat062017 Kolejny obóz już we wrześniu – Zapraszamy osoby odwiedzające Głuchołazy do Parku Zdrojowego przy Górnym Stawie!