Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej nt. przyrody Częstochowy

czestochowa-przyroda-miasta-i-regionu-plakatCzęstochowskie Towarzystwo Naukowe, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i Muzeum Częstochowskie zapraszają na konferencję naukową „Częstochowa – przyroda miasta i regionu”, która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r.

Miejsce:

Budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD, al. Armii Krajowej 13/15 sala AB 1023 (I piętro)

Budynek Muzeum Częstochowskiego, ul. Katedralna 8

Szczegółowy program konferencji:

Miejsce obrad: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, al. Armii Krajowej 13/15

20 października 2016 r.
9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji. Powitanie gości przez prezesa Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
9.10 – 9.20 Wspomnienie o Prof. dr hab. Januszu Hereźniaku – uczonym, dydaktyku, artyście – dr Ewa Kaczmarzyk (Muzeum Częstochowskie)
9.20 – 9.40 Unikatowe, nieznane i zagrożone – godne ochrony ekosystemy oraz siedliska przyrodnicze Częstochowy – dr Cezary Gębicki (AJD)

Historia poznania środowiska przyrodniczego miasta i regionu
Przewodniczący obrad: dr Cezary Gębicki

9.40 – 10.00 Zarys badań przyrodniczych Częstochowy i regionu od połowy XIX wieku do końca XX wieku – dr Ewa Kaczmarzyk (Muzeum Częstochowskie)
10.00 – 10.20 Wkład przyrodników – częstochowian do poznania przyrody miasta i regionu – dr Ewa Kaczmarzyk (Muzeum Częstochowskie)
10.20 – 10.40 Działalność Ligi Ochrony Przyrody w okręgu częstochowskim – mgr Jerzy Suchy (LOP)
10.40 – 10.50 dyskusja
10.50 – 11.10 przerwa na kawę

Przyroda nieożywiona miasta
Przewodniczący obrad: dr hab. prof. AJD Beata Urbanowicz

11.10 – 11.30 Przyroda nieożywiona Częstochowy – budowa geologiczna i rzeźba terenu – dr hab. Jan Maciej Waga (UŚ)
11.30 – 11.50 Przyroda nieożywiona Częstochowy – wody, warunki klimatyczne i pokrywa glebowa – dr Maria Fajer (UŚ)
11.50 – 12.00 dyskusja

Przyroda ożywiona miasta
Przewodniczący obrad: dr hab. prof. AJD Beata Urbanowicz

12.00– 12.20 Flora miasta Częstochowy – rośliny naczyniowe – dr Barbara Majchrzak (AJD)
12.20 – 12.40 Zbiorowiska roślinne miasta Częstochowy (zespoły roślin naczyniowych) – dr Barbara Majchrzak (AJD)
12.40 – 13.00 Siedliska wodne Częstochowy– dr Igor Jatulewicz (AJD)
13.00 – 13.20 Fauna bezkręgowców Częstochowy – dr Cezary Gębicki (AJD)
13.20 – 13.30 dyskusja
13.30 – 14.30 przerwa
14.30 – 14.50 Ryby i płazy Częstochowy – mgr Krzysztof Pierzgalski
14.50 – 15.10 Chronione ssaki Częstochowy – dr Dominika Olszewska (AJD)
15.10 – 15.30 Piewiki (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Częstochowy. Prezentacja pierwszej naukowej monografii przyrodniczej wybranych taksocenoz ekosystemów i siedlisk miejskich Częstochowy – dr Marcin Walczak (UŚ)
15.30 – 16.00 dyskusja
16.00 zakończenie pierwszego dnia konferencji

21 października 2016 r. (piątek)

Zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego w mieście i regionie częstochowskim
Przewodniczący obrad: dr Cezary Gębicki

9.00 – 9.20 Zaopatrzenie w wodę miasta Częstochowy – mgr Marcin Folwaczny (PWiKOC SA)
9.20 – 9.40 Geopark Północnej Jury – nowa możliwość promocji przyrody regionu – dr Anna Śliwińska-Wyrzychowska (AJD)
9.40 – 10.00 Znaczenie Koła Łowieckiego w Częstochowie dla ochrony bioróżnorodności miasta i regionu – dr Franciszek Sobalski
10.00 – 10.10 dyskusja
10.10 – 10.30 przerwa na kawę

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w Częstochowie – wczoraj i dziś

10.30 – 10.50 Edukacja ekologiczna w Muzeum Częstochowskim od połowy XX wieku do współczesności – mgr Elżbieta Janik (Muzeum Częstochowskie)
10.50 – 11.10 Działania proekologiczne prowadzone przez Związek Młodzieży Wiejskiej – mgr Aneta Podsiadlik-Frączek (ZMW)

Bibliografia przyrodnicza miasta i regionu częstochowskiego

11.10 – 11.30 Przyroda miejska i regionalna w krajowych przewodnikach turystycznych – przegląd najważniejszych pozycji bibliograficznych – mgr Robert Sikorski (Archiwum Państwowe w Częstochowie)
11.30 – 11.50 Krytyczny przegląd literatury przyrodniczej odnoszącej się do miasta i regionu do 2016 roku – mgr Zbigniew Stańczyk (Biblioteka Miejska)
11. 50 – 12. 00 dyskusja

Zaproszenie na okolicznościową prezentację przyrodniczą (z sesją posterową) w Muzeum Częstochowskim (ul Katedralna 8) o godz. 14.00. W Sali Edukacyjnej Muzeum zaprezentowane zostaną eksponaty flory i fauny regionu częstochowskiego, w tym interesujące fragmenty zbiorów paleontologicznych. Na zakończenie istnieje możliwość zwiedzenia z przewodnikiem (w tym samym budynku) nowo otwartej wystawy poświęconej społeczności żydowskiej Częstochowy pt. „ŻYDZI CZĘSTOCHOWIANIE”.