Cypryśniki błotne hrabiego von Ballestrema w Pławniowicach

Plawniowice_cyprysik blotny3O wspaniałym pałacu von Ballestremów w Pławniowicach koło Gliwic w województwie śląskim już pisaliśmy w ubiegłym roku.  Ta wspaniała XIX-wieczna rezydencja jednego z najznamienitszych rodów śląskich miała to szczęście, że przetrwała zawieruchę II wojny światowej. Przetrwał także park krajobrazowy o powierzchni 3,5 ha otaczający pałac. Założenie parkowe, powstałe w drugiej połowie XIX w., pozbawione fachowej opieki po 1945 r. uległo dewastacji. Dopiero po przejęciu obiektu w 1978 r. przez diecezję opolską, w ramach rewaloryzacji założenia odtworzono układ parku, osie widokowe, oczyszczono staw i przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu.

W romantycznym parku von Ballestremów rosną: sosna czarna, miłorząb dwuklapowy, świerk kłujący, choina kanadyjska, dąb szypułkowy, klon pospolity odmiany purpurowej, magnolia soulangeana i drzewiasta. W głównej części parku położonej za pałacem, drzewostan parkowy reprezentują: lipy drobnolistne, klony pospolite, klony jawory, dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, platany klonolistne, sosna żółta, klon srebrzysty i tulipanowice amerykański.

Największą jednak ozdobą dendrologiczną parku są cypryśniki błotne rosnące w salonie ogrodowym parku. Hrabia von Ballestrem posadził je w reprezentacyjnych miejscach jako rzadkie wówczas okazy wyróżniające się na tle innych gatunków, co miało oczywiście podkreślić ich wartość przyrodniczą w bogatej kolekcji dendrologicznej hrabiego. Pławniowickie cypryśniki błotne mają w obwodach 408 i 435 cm i osiągają wysokość 20 m. Grubszy z okazów rośnie nieopodal pałacu, w sąsiedztwie skarpy i ma pień butelkowo rozszerzony w części odziomkowej. Drugi cyprysik rośnie w parku, nieopodal pałacu, pośrodku rozległego trawnika na reprezentacyjnym miejscu. Trzeci z cyprysików rósł za parkowym stawem ale drzewo usunięto w 2 poł. XX w.

Gatunek pochodzi z wschodnich stanów USA i Meksyku. Rośnie na bagnach i terenach podmokłych. W dogodnych warunkach drzewo to żyje do tysiąca lat osiągając do 35 m wysokości. Najstarszy w Polsce okaz ma ok. 190 lat i rośnie w Kórniku w woj. wielkopolskim.