Już jest. Ufundowana przez Fundację lipa Sobieskiego w Opolu

Lipa 21912 września br. o godz. 15.00 zasadziliśmy lipę upamiętniającą wielkie zwycięstwo wojsk polsko-austiacko-niemieckich dowodzonych przez króla Jana III Sobieskiego nad armią Imperium Osmańskiego. Bitwa pod Wiedniem rozegrana 12 września 1683 r. zaliczana jest do dwudziestu najważniejszych bitew świata, co najlepiej oddaje wagę tego zwycięstwa. Po klęsce zadanej, w dużej mierze przez polską husarię, armia turecka straciła swój impet i przestała stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej Europy. To niezwykle ważne wydarzenie, nie tylko w dziejach Polski ale całej Europy, znalazło swój symbol w naszym mieście w postaci „drzewa Sobieskiego”.

Jak głosi legenda, król Jan III Sobieski w drodze z odsieczą wiedeńską zasadził przed kościołem oo. Franciszkanów w Gliwicach dwie lipy. Polska ludność zamieszkująca, znajdujący się wówczas poza granicami Polski Górny Śląsk, zaczęła sadzić lipy na trasie przemarszu polskich wojsk. Wkrótce „drzewa Sobieskiego” sadzono również w różnych zakątkach Polski. Dziś, dzięki akcji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska udało się zidentyfikować kilkaset drzew głównie w południowych województwach naszego kraju. Drzewa te przez stulecia były symbolem polskich tradycji narodowych. Przypominały również o wielkim triumfie polskiego oręża z 1683 r.

Wzorem naszych przodków postanowiliśmy upamiętnić 330. rocznicę wiktorii wiedeńskiej, sadząc lipę Sobieskiego w Opolu.

Zasadzenie drzewa w przestrzeni publicznej miasta wymaga zgody władz samorządowych. Nasza inicjatywa spotkała się z przychylnością prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i Wydziału Ochrony Środowiska. Serdecznie dziękujemy pani Grażynie Rąckiej – Miejskiemu Ogrodnikowi, która wsparła nas od strony organizacyjnej. Lipę, którą ufundowała Fundacja Dla Dziedzictwa, wybraliśmy drobnolistną, z zawiązaną koroną, o wysokości ok. 3 m. Przygotowaliśmy również tabliczkę z logiem Fundacji i informującą, iż drzewo to zostało zasadzone w 330. rocznicę wiktorii wiedeńskiej. Na tabliczce umieściliśmy również słowa, którymi król Jan III Sobieski zawiadomił papieża Innocentego XI o zwycięstwie w bitwie pod Wiedniem: „Venimus vidimus et Deus vicit” (Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył).

Opolskie „drzewo Sobieskiego” zasadziliśmy u zbiegu ulic Oleskiej i Sienkiewicza. Mamy nadzieję, że przez kilkaset lat będzie przypominać Opolanom o wielkim triumfie polskiej armii pod wodzą króla Jana III Sobieskiego  i zwycięskiej bitwie pod Wiedniem.

Autor: Karina Piechota