Dziedzictwo cystersów w Jędrzejowie

Cystersi byli kulturotwórczym zakonem w Jędrzejowie. Ich dziedzictwo, czyli Archiopactwo cysterskie jest najstarsze w Polsce. Powstało w 1140 r. i do dziś pełni rolę sanktuarium bł. O. Wincentego Kadłubka. Klasztor OO. Cystersów w Jędrzejowie jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków w mieście. Czytaj więcej