138. rocznica urodzin Kazimierza Mariana Dzierżykraj-Morawskiego (1884-1944)

Był polskim historykiem, eseistą, działaczem i teoretykiem konserwatyzmu, monarchistą i masonoznawcą. Był współtwórcą Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego redaktorem jego organu Pro Fide Rege et Lege. W latach 30. XX w. poświęcił się badaniom historycznym i teoretycznym nad masonerią, inspirowany był w tym przez Prymasa Polski, abpa Augusta kard. Hlonda. Działał także w Akcji Katolickiej, Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej (członek Zarządu Głównego) i Zjednoczeniu Polskich Pisarzy Katolickich (współzałożyciel) oraz współpracował z licznymi pieriodykami katolickimi i narodowymi. Wraz z Jerzym Braunem i posłem Wacławem Budzyńskim stanął na czele utworzonej 11 czerwca 1938 r. Agencji Antymasońskiej. Czytaj więcej