102 rocznicy bitwy pod Olzą

23 maja 2023 r., przypada 102 rocznica bitwy olziańskiej. Bitwa pod Olzą miała miejsce na południowym odcinku frontu powstańczego. Wczesnym rankiem 23 maja 1921 r. wojska agresora niemieckiego dokonały zaskakującego ataku na most kolejowy w Olzie, torując sobie drogę do dalszej ekspansji. Z pomocą pociągu pancernego opanowali okoliczne miejscowości . Sytuacja stawała się bardzo groźna . Przerwanie frontu w tym miejscu groziłoby wejściem Niemców na tyły powstańców i klęską całego powstania . Do tego jednak nie doszło . Dzięki bohaterskiej kontrofensywie oddziałów powstańczych wojska niemieckie zostały wyparte na drugą stronę Odry i do Czechosłowacji . Bitwa pod Olzą była jedną z najważniejszych , a zarazem najkrwawszym starciem z Niemcami podczas III powstania śląskiego i najważniejszym czynem zbrojnym Grupy Operacyjnej Południe . Błyskawiczne kontrnatacie zorganizował komendant powiatowy Ludwik Piechoczek wraz z innymi dowódcami m.in. Alojzym Segetem dcą IV Raciborskiego Pułku Piechoty . Wsparciu powstańcom udzieliły 14 i 15 pułki piechoty . Do zwycięstwa walnie przyczynił się wagon pancerny , który pośpiesznie wykonano w KWK ,,ANNA ” w Pszowie . Szczególne zasługi dla przełamania niemieckiej ofensywy miał Edward Łatka dowódca baonu pszowskiego . W walkach , śmiercią bohaterską o Polski Śląsk , oddało życie 51 powstańców , wśród nich bohaterski dowódca Edward Łatka . W tym szczególnym dniu , oddajemy hołd i wyrażamy wdzięczność i podziękowanie Powstańcom Śląskim za ich bezprzykładne bohaterstwo w walce o Polski Śląsk i niepodległość naszej Ojczyzny. W imieniu Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka miałem honor złożyć wieniec przy pomniku upamiętniającym ,,Bitwę Olziańską”, oraz wiązankę kwiatów na grobie bohaterskiego dowódcy Edwarda Łatki , który znajduje tuż obok Sanktuarium Matki Bożej Pszowskiej . Cześć i Chwała Bohaterom.

Autor: Czesław Sobierajski