Konsultacje społeczne w sprawie badań kwietnych dywanów w Ujeździe

Informujemy, że w sobotę 13 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe odbędą się konsultacje społeczne dla depozytariuszy tradycji kwietnych dywanów wpisanych na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO na temat badań tradycji Bożego Ciała z kwietnymi dywanami w 2023 roku.

W ramach spotkania prof. Katarzyna Smyk z UMSC w Lublinie zaprezentuje wyniki zeszłorocznych badań etnograficznych oraz temat tegorocznych badań K. Smyk podczas Bożego Ciała, a następnie odbędzie się dyskusja następujących kwestii:

1. Badania 2022 r.:
– prezentacja wyników badań Bożego Ciała w parafii Klucz i Zalesie Śląskie w 2022 roku;
– dyskusja nad przebiegiem badań: blaski i cienie z perspektywy depozytariuszy.
2. Badania 2023
r.:
– prezentacja zespołu badawczego i narzędzi badawczych;
– rekomendacje depozytariuszy dot. badań 2023.
3.
Publikacja na temat tradycji Bożego Ciała z kwietnymi dywanami w parafii Klucz i Zalesie Śląskie – wyd. 2023 rok:
– struktura tomu i autorzy;
– strona wizualna tomu;
– rekomendacje depozytariuszy dot. tomu.
4. Wolne głosy ze strony depozytariuszy, badaczy, władz lokalnych i lokalnych interesariuszy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.