Inicjatywa lokalna – zrobić coś w Opolu dla otoczenia, w którym mieszkasz!

Chcesz mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie? Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnie ze znajomymi i sąsiadami ze swojej dzielnicy zrobić coś dla otoczenia, w którym mieszkacie? Inicjatywa lokalna jest dla Ciebie!

Masz szerokie pole do popisu, bo inicjatywa lokalna może dotyczyć:

 • Budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek miasta Opola, a także budynków oraz obiektów małej architektury
 • Działalności charytatywnej
 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Promocji i organizacji wolontariatu
 • Edukacji, oświaty i wychowania
 • Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki
 • Ochrony przyrody, w tym zieleni
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Rewitalizacji

Wniosek możesz złożyć w każdej chwili od 1 stycznia do 15 września. Jak to zrobić?

Złóż wniosek, w którym wskażesz:

 • Celowość inicjatywy lokalnej
 • Formę udziału mieszkańców w realizacji inicjatywy lokalnej
 • Liczbę mieszkańców uczestniczących w realizacji inicjatywy lokalnej oraz utrzymaniu jej efektów
 • Projekt harmonogramu realizacji inicjatywy lokalnej
 • Liczbę osób popierających inicjatywę lokalną
 • Dostępność i trwałość rezultatów inicjatywy lokalnej
 • Opinię rady dzielnicy, na terenie której będzie realizowana inicjatywa lokalna.

Wartość jednego wniosku nie może przekroczyć 10 tys. zł, a wsparcie Miasta w realizację inicjatywy lokalnej może polegać na:

 • wsparciu rzeczowym, w szczególności poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi lub innych rzeczy niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej
 • wsparciu organizacyjnym, w szczególności poprzez promocję inicjatywy lokalnej, pomoc w organizacji procesu realizacji inicjatywy lokalnej
 • wsparciu finansowym, poprzez bezpośrednie wydatkowanie środków z budżetu Miasta na realizację inicjatywy lokalnej.

Dzięki Inicjatywie Lokalnej mieszkańcy mają jeszcze więcej możliwości i pieniędzy na realizację swoich pomysłów, ponieważ dedykowana pula środków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej nie pomniejsza kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

Wnioski złożone w danym roku będą realizowane w roku następnym.

Szczegółowe informacje:

www.inicjatywa.opole.pl

Infolinia: 77 446 15 68

e-mail: [email protected]

Materiały prasowe Urzędu Miasta w Opolu