XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Opolskie Kroszonki i Pisanki 2022”

W tym roku, po raz pierwszy ten prestiżowy wojewódzki konkurs zdobienia jaj wielkanocnych organizowany jest pod nazwą „Opolskie Kroszonki i Pisanki”. Obie bowiem te techniki (rytownicza i batikowa) zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Celem konkursu jest dokumentowanie, kultywowanie i upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem Świąt Wielkanocnych.

Konkurs odbędzie się w formule hybrydowej: uczestnicy mogą wykonać wszystkie prace w domu i dostarczyć je do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu lub mogą wziąć udział w konkursie stacjonarnym w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, przy czym limit uczestników wynosi 45 osób. Zapisy będą dokonywane na podstawie zgłoszeń telefonicznych (decyduje kolejność zgłoszeń).

Co trzeba koniecznie wiedzieć? Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • dostarczenie prac konkursowych wykonanych w domu do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 174 w terminie do 12 marca 2022 r. lub udział w konkursie stacjonarnym w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w dniu 12 marca 2022 r., podczas którego należy wykonać jedną pracę
  • podpisanie się na liście uczestników w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  • wypełnienie i oddanie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu (zał.1)
  • przekazanie do oceny trzech własnoręcznie zdobionych kroszonek, pisanek, jajek trawionych kwasem, oklejanek lub obszywanek.

Prace konkursowe oceniane będą przez komisję konkursową według następujących kategorii:

– wykonane techniką rytowniczą (drapane),

– wykonane techniką batikową (pisane woskiem),

– wykonane innymi technikami (trawione kwasem, oklejane, obszywane)

Przy ocenie prac jury konkursu weźmie  pod uwagę takie elementy jak: zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki, precyzja i dokładność wykonania oraz  walory artystyczne.

Organizatorzy przewidują niewielkie nagrody finansowe dla laureatów i osób wyróżnionych w wysokości od 350 zł (I miejsce) do 100 zł (za wyróżnienie), przy czym warto pamiętać, że nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace przechodzą na własność Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, a pozostałe prace uczestnicy będą mogli odebrać z Muzeum w terminie od 13 do 30 czerwca 2022 r. (po tym terminie prace nieodebrane zostaną komisyjnie zlikwidowane). Zwycięzca największej liczby punktów może liczyć dodatkowo na Nagrodę Specjalną im. Jerzego Lipki w wysokości 600 zł.

Szczegóły https://muzeumwsiopolskiej.pl/xxxi-wojewodzki-konkurs-plastyki-obrzedowej-opolskie-kroszonki-i-pisanki-2022/