Sensacyjne odkrycie w kościele w Obórkach!

W trakcie prowadzonych na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu badań architektonicznych kościoła pw. śś Apostołów Piotra i Pawła w Obórkach odkryto ozdobny, dwuramienny portal dawnego wejścia głównego do kościoła.

Z wnioskiem o podjęcie badań architektonicznych w Obórkach wystąpił do WKZ w lutym  2021 r. (w ramach konkursu dotacyjnego), ks. infułat Stanisław Bosy, administrator zabytkowego kościoła z ramienia Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego w RP – właściciela obiektu. WKZ odmówił, ale sam zlecił badania architektoniczne zabytkowego kościoła.

Badania  zabytku trwały kilka miesięcy. Konserwator i znawca drewnianej architektury w Polsce, Pan Maciej Warchoł odsłonił elementy dawnego wystroju architektonicznego świątyni w Obórkach. W kruchcie wejściowej wydobył spod późniejszych warstw tynku ozdobny, dębowy portal dawnego wejścia głównego do kościoła.

Zapytaliśmy eksperta skąd wiedział, żeby właśnie w tych miejscach zrobić odkrywki? – „Kierowało mną doświadczenie i przeczucie. A poza tym chciałem sprawdzić połączenie ściany ze słupami, które tam wstawiono w XVII wieku i rzeczywiście zobaczyć czy nie ma pozostałości portalu, gdyż w kościołach gotyckich jakieś wejście ujęte obramowaniem zawsze było. Ale tak ładnie zdobionego portalu się nie spodziewałem” – wyjaśnia ekspert Maciej Warchoł.

To nie koniec odkryć w Obórkach! W ścianach drewnianych prezbiterium badacz odkrył doskonale zachowane obramienie średniowiecznego okna po stronie wschodniej oraz relikt pierwotnego okna w ścianie południowej.

Lokalizacja i gotyckie formy odsłoniętych elementów wystroju kościoła bez wątpienia wskazują na ich średniowieczne pochodzenie, potwierdzając wyniki datowania dendrochronologicznego drewnianych ścian świątyni, do budowy których drzewa jodły ścięto w 1447 i 1483 r.

W trakcie prowadzonych badań natrafiono również na relikty przykrytych późniejszymi warstwami malarskimi polichromii na ścianie wschodniej prezbiterium. Można się spodziewać kolejnych sensacyjnych odkryć, bo malowidła występują prawdopodobnie na wszystkich ścianach świątyni. Zapewne nie są ostatnie niespodzianki jakie kryje ta stara świątynia. Przed zabytkiem jeszcze badania architektoniczne i sfragistyczne polichromii, które należy jak najszybciej przeprowadzić.