Zaduszkowa służba na Zaolziu

W sobotę 30 października br. druhowie z Podsudeckiego Związku Drużyn Harcerzy ZHR (Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej ZHR im. rtm. Witolda Pileckiego) odwiedzili polskie miejsca pamięci znajdujące się na Zaolziu, czyli leżącej w Republice Czeskiej zachodniej części Śląska Cieszyńskiego.

Białe i czerwone znicze zapłonęły w kilkunastu miejscach rozsianych od Karwiny na północy po Jabłonków na południu m.in. przy pomniku górników zmarłych w wyniku katastrofy w karwińskiej kopalni w 1895 r., na Żwirkowisku – miejscu katastrofy lotniczej z 1932 r. mistrzowskiego duetu Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, na grobach osób poległych w czasie polsko-czeskich walk o Śląsk Cieszyński w 1919 r., grobach żołnierzy Armii Krajowej i dwóch zaolziańskich żołnierzy NSZ ze Zgrupowania kpt. Henryka Flamego „Bartka”. Część z odwiedzanych miejsc wymagała wykonania prac porządkowych.

Na cmentarzu w Karwinie Kopalniach grupa niespodziewanie spotkała znajomych harcerzy z 2. KDH „Wielka Niedźwiedzica” z Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej. Młodzi Polacy z Karwiny odwiedzali grób swojego patrona Celestyna Racka – inżyniera górniczego pracującego w kopalniach zagłębia węglowego w Karwinie, który zginął ratując górników uwięzionych pod ziemią po wybuchu metanu. Gustaw Morcinek pisał o nim na kartach „Czarnej Julki”.

Druhowie podążali szlakiem miejsc zlokalizowanych i opisanych kilka lat temu w ramach projektu Stowarzyszenia Odra-Niemen. Miejsca ujęte w publikacji są dostępne również na stronie internetowej (www.miejscapamiecizaolzie.pl).

Warto odwiedzić ten często zapominany skrawek dawnej Polski, bogaty nie tylko w piękno beskidzkich krajobrazów, ale też fascynującą historię i wciąż żywą kulturę polską.

„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć – tracą życie”. (C. K. Norwid)

Marcin Żukowski, ZHR