14. rocznica beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert (1817-1872) – Śląskiej Samarytanki

30 września 2007 r. Maria Luiza Merkert została beatyfikowana w Nysie. Uroczystości przewodniczył reprezentant papieża Benedykta XVI, prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych w Watykanie, kardynał José Saraiva Martins. Obraz beatyfikacyjny namalowała siostra Felicyta Szewczyk, a święto błogosławionej ustanowiono na 14 listopada.

Maria Luiza Merkert urodziła się 21 września 1817 r. w Nysie w rodzinie mieszczańskiej. Była niemiecką zakonnicą katolicką, założycielką Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Zwana przez historyków Wielką Kobietą Śląska w XIX w., a przez potomnych – Śląską Samarytanką. Uznawana jest prekursora szkolnictwa medycznego na Śląsku.

Jej rodzicami byli Karol Antoni Merkert i Barbara z domu Pfitzner. Gdy miała rok, po śmierci ojca, rodzina zubożała. Maria, wraz z siostrą Matyldą, ukończyła katolicką Szkołę dla Dziewcząt w Nysie. Po śmierci matki w 1842 r. obie sprzedały skromny majątek i wraz z Franciszką Werner oraz Klarą Wolff poświęciły się pomocy opuszczonym chorym i bezdomnym w Nysie. Po mszy w dniu 27 września 1842 r. złożyły przed obrazem Serca Pana Jezusa w nyskim kościele św. Jakuba i św. Agnieszki akt oddania – zobowiązały się nieść pomoc potrzebującym bez względu na wyznanie, narodowość i płeć. 19 listopada 1850 r. Maria Merkert rozpoczęła w Nysie organizowanie Stowarzyszenia św. Elżbiety dla pielęgnacji opuszczonych chorych. 4 września 1859 r. uzyskała dla stowarzyszenia zatwierdzenie diecezjalne. Heinrich Förster – biskup wrocławski – uznał stowarzyszenie za kongregację kościelną, a miesiąc później zatwierdził jej statuty. W tym też roku została wybrana na pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Funkcję tę Maria Merkert pełniła przez 13 lat, aż do śmierci. 5 maja 1860 r. złożyła śluby zakonne. W Nysie wybudowała dom macierzysty, a pod jej kierownictwem powstało 90 domów zakonnych, 12 szpitali i wiele domów opieki aż w 9 diecezjach (chełmińskiej, gnieźnieńsko-poznańska, warmińskiej, wrocławskiej, Fulda, Ołomuniec, Osnabrück, Praga, Paderborn) i 2 wikariatach apostolskich (Saksonii i Szwecji). 7 czerwca 1871 r. papież Pius IX udzielił aprobaty założonemu przez nią zgromadzeniu.

Maria Luiza Merkert zmarła w opinii świętości 14 listopada 1872 r. w Nysie. Pochowana została na tamtejszym Cmentarzu Jerozolimskim. W chwili śmierci matki założycielki zgromadzenie liczyło 465 sióstr w 87 domach. Od 16 lipca 1964 r. jej szczątki doczesne spoczywają w kościele św. Jakuba i Agnieszki, gdzie od 2 marca 1998 r. po dokonaniu kanonicznego rozpoznania, trumna jest eksponowana w marmurowym sarkofagu kaplicy Trójcy Świętej. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 19 lutego 1985 r., a zakończył 9 września 1997 r. Dnia 20 grudnia 2004 r. papież Jan Paweł II uroczyście ogłosił heroiczność jej cnót. 1 czerwca 2007 r. papież Benedykt XVI zatwierdził dekret dotyczący cudu przypisywanego wstawiennictwu Marii Merkert, a mianowicie uzdrowienia z gruźlicy jednej z elżbietanek, siostry Miry. Imię Marii Merkert nosi między innymi nyski szpital, budynek Collegium Civitas Państwowej Wyższej Zawodowej w Nysie, poświęcono jej tablicę pamiątkową, jest też patronką jednej z ulic. Urząd Miejski w Nysie opracował szlak turystyczny poświęcony tej niezwykłej kobiecie.

Fotografie Paweł Uchorczak

Polecamy:

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-14a.php3

https://elzbietanki.nysa.pl/zgromadzenie/bl-maria-luiza-merkert