Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku – publikacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Opracowanie pt. Osadnictwo celtyckie na Górnym Śląsku, autorstwa Marka Bednarka i Krzysztofa Spychały, jest rezultatem ich ponad 30. letnich poszukiwań powierzchniowych w południowej części Opolszczyzny, w tym wielokrotnych prospekcji Płaskowyżu Głubczyckiego, archeologicznych badań wykopaliskowych na wytypowanych stanowiskach oraz kwerendy archiwów i literatury. Publikacja opisuje osadnictwo celtyckie na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego oraz zachodniej części Kotliny Raciborskiej. Monografia ta uzupełnia i aktualizuje wiedzę o siedliskach celtyckich na terenie Górnego Śląska w obrębie województwa opolskiego i śląskiego. Informacje archeologiczne uzyskane podczas terenowych badań przedstawione są w relacjach ze środowiskiem naturalnym tego regionu.

Eksploracja i analiza odkrytych i przebadanych obiektów zlokalizowanych w obszarach osad, obserwacja kontekstu ich występowania oraz charakterystyka pozyskanych ruchomych zabytków, pozwoliła na szerokie rozpoznanie kultury lateńskiej na tym terenie. Wiedza i informacje przedstawione w opracowaniu są głównie sumą autorskich spostrzeżeń dokonanych w terenie oraz analiz wynikających z badań.

Katalog stanowisk uzupełniający monografię opracowany został na bazie kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych KESA wykonanych w latach 1979 – 2014 w ramach ogólnopolskiego programu Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP), informacji zawartych w archiwach i zbiorach muzeów w Opolu, Bytomiu, Raciborzu, Prudniku i Wrocławiu oraz Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Katalog przedstawia 400 notek dot. punktów archeologicznych zlokalizowanych na terenie Górnego Śląska (w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, zachodniej części Kotliny Raciborskiej). W zasięgu woj. opolskiego powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, wschodnia część prudnickiego, a w zasięgu woj. śląskiego zachodnia część powiatu raciborskiego oraz na terenie Śląska Opawskiego (Czechy).

Zapraszamy do lektury opracowania przybliżającego wyjątkową i oryginalną kulturę Celtów, przybyszów z południowych obszarów Europy na teren Górnego Śląska. Lud ten stworzył kulturę, która przyczyniła się do rozwoju cywilizacyjnego ludności na ogromnym obszarze ówczesnej Europy, a w IV stuleciu przed Chr. te umiejętności i technologie, przyniósł na teren, na którym dzisiaj mieszkamy.

Publikacja została wydana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2020 roku.

Fundacja „Dla Dziedzictwa”