Trwają badania zabytkowego kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Obórkach

W styczniu br. na terenie powiatu brzeskiego przebywała delegacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa na czele z zastępcą dyrektora tej instytucji Mariuszem Czubą. Wspólnie z samorządowcami oraz Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Elżbietą Molak odwiedzili m.in. jeden z najstarszych zabytków powiatu brzeskiego kościół pw. śś. Piotra i Pawła w Obórkach.

Jednym z efektów spotkania jest przyjazd w tym tygodniu ekspertów NID – wyjaśnia Powiatowy Konserwator Zabytków w Brzegu Radosław Preis. Wykonują oni bardzo dokładne skanowanie 3D kościoła w Obórkach, zarówno bryły jak i wnętrza (także wieży i więźby dachowej). W połączeniu ze zleconymi przez wojewódzkiego konserwatora zabytków badaniami dendrochronologicznymi stanie się ono podstawą do wykonania pełnej dokumentacji jednego z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce – podkreśla Radosław Preis.
Konserwatorzy mają nadzieję, że obecne działania staną się podstawą dla opracowania planu rewitalizacji zabytku.
Kościół w Obórkach, niedostępny na co dzień,  będzie można zwiedzić w sobotę 12 września w godz. 13.30-14.30 w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni dziedzictwa. Po obiekcie oprowadzi konserwator powiatowy Radosław Preis.