Książka prof. Grażyny Michałowskiej „UNESCO. Sukcesy, porażki wyzwania”

Zapraszamy do zapoznania się z książką prof. Grażyny Michałowskiej UNESCO. Sukcesy, porażki wyzwania, która ukazała się w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Publikacja jest pierwszą polską monografią organizacji UNESCO – instytucji, o której wszyscy słyszeli, ale niekoniecznie wiedzą czym dokładnie się zajmuje, nie licząc Listy Światowego Dziedzictwa i Puszczy Białowieskiej. Zakres działań UNESCO jest tymczasem ogromny, a kompetencje bardzo szerokie i zasługujące na szacunek. Omówienie ich wszystkich w jednej publikacji jest w zasadzie niemożliwe, lecz z książki prof. Michałowskiej wyłania się możliwie kompletny, chociaż siłą rzeczy niepełny, obraz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

Książka Grażyny Michałowskiej wypełnia dotkliwą lukę w dotychczasowej literaturze przedmiotu i może liczyć na stosunkowo szeroki krąg czytelników. Zaspokaja bowiem oczekiwania studentów stosunków międzynarodowych, a ponadto wychodzi naprzeciw potrzebom wielu specjalistów z dziedziny oświaty, nauki, kultury, komunikowania i informacji, profesjonalnie zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania UNESCO. Zaciekawi też osoby zajmujące się działalnością tytułowej organizacji z uwagi na realizowane w Polsce programy pod jej auspicjami, w których uczestniczą uczelnie i instytucje oraz ściśle współpracujące z nią resorty oświaty i kultury.
z recenzji prof. zw. dr. hab. Janusza Symonidesa

Zapraszamy na stronę, gdzie znajduje się więcej informacji o publikacji, także spis treści:
https://scholar.com.pl/pl/glowna/3987-unescobr-sukcesy-porazki-wyzwania.html

Książki Wydawnictwa Naukowego Scholar można nabyć zarówno bezpośrednio, w sklepie internetowym wydawnictwa, jak i w większości polskich księgarń online oraz w hurtowni Azymut.