Plac św. Sebastiana – historyczny zakątek Opola [ulotka]

Fundacja „Dla Dziedzictwa” jako partner projektu pt. „Przebudowa placów miejskich w Opolu” realizowanego przez Miasto Opole w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.03.01-16-0037/16-00, wydało ulotkę pt. „Plac św. Sebastiana – historyczny zakątek Opola” prezentującą dzieje i funkcję placu św. Sebastiana w Opolu. Tekst jest w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i czeskim, a także – wersja skrócona – powiększoną czcionką dla osób słabowidzących. Publikacja będzie rozdawana w sobotę, 19 października br. podczas warsztatów językowych na placu św. Sebastiana.  Będzie można ją również otrzymać w Urzędzie Miasta Opola.

20×20 plac św. Sebastiana