Náměstí svatého Sebastiána – historické zákoutí města Opole

Rozvoj města Opole na pravém břehu Odry začal ve 12. století. V roce 1217 udělil kníže Kazimierz městu  vlastní městská práva (podle vlámského práva). V roce 1327 byly zákony, kdy již bylo zavedeno právo vlámské doplněny  právem „średzkiego”. Během 12. a 13. století získalo středověké osídlení městský urbanistický tvar. Na konci 13. století opevnil město kníže Bolesław I. Opolský obrannými zdmi s příkopem, pěti branami a věžemi. Urbanistický styl města  trh, dlážděné ulice a náměstí s obrannými zdmi, učinila z Opole zvláštní obchodní a administrativní centrum. Budovy náměstí z 15. století, stejně jako celé město, byly vyráběny ze dřeva.

V roce 1615 většinu dřevěných budov ve městě zničil velký požár. Než obyvatelé přestavěli své domovy, město bylo během třicetileté války znovu zničeno. Náměstí svatého Sebastiána se nachází v severovýchodní části starého města, náměstí bylo ve své současné podobě vytvořeno až po požárech a válkách ,které probíhaly v sedmnáctém a osmnáctém století.

Pravděpodobně již v polovině sedmnáctého století na náměstí  svatého Sebastiána byl hostinec.Nacházel se přímo u městských hradeb, poblíž městských bran Mikołajské a Gosławické. Pravděpodobně byl postaven ze dřeva na kamenném základu a podle zprávy F. Idzikowského měl také kamenné sklepy pro skladování zboží. Na jaře 1679 v tomto hostinci zemřel cizinec, který zemřel na mor. Mor se rychle rozšířil a do konce roku 1680 zabil asi 900 lidí, což byla téměř polovina v té době žijících obyvatel Opole. Došlo k tomu, že lidé žijící na opačném břehu Odry strhli most, aby se k nim nedostal mor. V roce 1680 byla budova hostince zbořena a na jejím místě byla postavena votivní(děkovná) kaple. Svatý Sebastián – patron pacientů s infekčními chorobami, byl jejich obhájce a zastánce během epidemie.Obyvatelé města Opole uctívali  svatého Sebastiána a svatého Rocha, patrony chránící před  infekčními chorobami a to ve dnech 20. ledna a 16. srpna. V těchto dnech se konaly slavnostní průvody k jejich uctění.

Při dalším velkém požáru v roce 1739 vyhořelo 2/3 městských budov, obytné domy, radnice, klášterní budova, přístavby a výrobní budovy, pivovar, mlýn a velký počet  řemeslnických dílen.Také dřevěné budovy na náměstí svatého Sebastiána  shořely, v tehdejší době jej lidé nazývali  “Freier Platz”. Po této tragédii byly zbytky po požáru odstraněny, náměstí vyčištěno a zbytky spálených domů byly zbořeny, náměstí získalo tvar podobný tomu současnému. V době kdy se spálené domy začaly znovu stavět, se zde čile obchodovalo s hrnci a skotem.

Současné budovy na náměstí pocházejí z konce 19. a začátku 20. století, v současnosti jsou pravděpodobně na pozůstatcích bývalých budov postaveny současné bytové jednotky. V roce 1932 byl kostel svatého Sebastiána přestavěn. Okolí náměstí a jeho funkce se výrazně změnily po roce 1819, kdy začala demolice městských hradeb.Poté se z náměstí svatého Sebastiána ,jenž byla jistou dobu  komerční oblastí, stala návštěvním a rekreačním místem. V současné době dostává nové architektonické „roucho“, ale rekreační funkce byla zachována.

W sobotę, 19 października 2019 r. o godz. 17.00  zapraszamy serdecznie na plac św. Sebastiana na warsztaty językowe. Będziemy mówić o historii placu w różnych językach. To będzie prawdziwy Dzień Języków! Zapraszamy! Wstęp wolny!

Wydarzenie realizowane w ramach projektu pn. Przebudowa placów miejskich w Opolu, który Fundacja „Dla Dziedzictwa” realizuje w partnerstwie z Miastem Opole w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.03.01-16-0037/16-00.