Dom Artysty w Głuchołazach – ulotka

Park w Głuchołazach jest miejscem wyjątkowym. To nie tylko park, lecz także krajobraz kulturowy ukształtowany przez lata ręką człowieka. To miejsce spotkań, miejsce ukochane przez mieszkańców miasta, miejsce doceniane przez gości. Na jego terenie są organizowane wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym gromadzące rzesze turystów i mieszkańców. Na jego terenie Fundacja Benevolens tworzy Dom Artysty.

Realizując w partnerstwie z Fundacją Benevolens projekt, wydaliśmy drukiem (w nakładzie 3 tys. egzemplarzy) ulotkę informacyjną na temat tego miejsca w tłumaczeniu na trzy języki obce. Warto ją zabrać zwiedzając park!

Projekt graficzny: Ewelina Skut

Fotografie: Ewelina Skut

Druk materiałów promocyjnych projektu pn: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach poprzez remont zabytkowego pensjonatu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WO 2014-2020.