Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

Jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego. Sprzyja temu zapewne dogodne położenie przy drodze krajowej S7, obszerny parking, a także lokalizacja w dolinie Czarnej Nidy, ok. 5 kilometrów na południe od Zamku Królewskiego w Chęcinach.

 Muzeum tworzy 38 obiektów rozmieszczonych na powierzchni 65 ha w pięciu sektorach: małomiasteczkowym, wyżynnym, dworsko-folwarcznym, budownictwa świętokrzyskiego i terenów lessowych. Należy do największych i najbardziej znanych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Na ekspozycję składają się m.in. całe zagrody wiejskie, budynki gospodarcze, zabytki przemysłu wiejskiego, kuźnia i młyny, kościół, dwór, szkoła, apteka i karczma. Wiejskie domy otaczają przydomowe ogródki. Udostępniane do zwiedzania pomieszczenia wyposażone są w sprzęt, meble i narzędzia typowe dla Kielecczyzny. W niektórych zabudowaniach można obejrzeć warsztaty rzemieślników wiejskich na przykład szewca, stolarza, plecionkarza wyrabiającego kosze czy wytwórcy gontów, a także artystów ludowych.

Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 roku, a zaczęło ono funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

Doceniając bogactwo dziedzictwa architektury drewnianej Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w latach 2008-2009 opracowała Szlak Architektury Drewnianej Województwa Świętokrzyskiego. Jest to drogowy szlak turystyczny o długości ok. 210 km połączony z podobnymi szlakami w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim. Obiekty zostały oznakowane tablicami informacyjnymi, na których umieszczono krótki rys historyczny zabytku w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) oraz schematyczną mapkę szlaku, na którym znalazło się kilkadziesiąt zabytkowych obiektów i zespołów architektury drewnianej. Są to zabytki zarówno świeckie jak i kościelne w ich naturalnym otoczeniu oraz placówki muzealne zajmujące się architekturą i sztuką ludową, które to połączone w szlak stanowią ważny produkt turystyczny regionu.

Polecamy:

https://www.mwk.com.pl/o-muzeum/park-etnograficzny-w-tokarni

https://greenvelo.pl/detal/188-greenvelo-park-etnograficzny-muzeum-wsi-kieleckiej-w-tokarni