Gród na Ostrówku. Początki Opola

Dzięki zaangażowaniu Fundacji „Dla Dziedzictwa” wydaliśmy publikację pt. „Gród na Ostrówku. Początki Opola” autorstwa archeologów prof. Sławomira Moździocha i dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej. Dla wielu mieszkańców Opola i okolic, istnienie opolskiego Ostrówka jest tajemnicą. Dla samych odkrywców i badaczy gród piastowski stanowił zaskakującą i niesamowitą niespodziankę. 

Jak piszą autorzy:

„W źródłach pisanych z okresu pomiędzy X, a połową XIII wieku nie znajdujemy żadnych  informacji  o  grodzie  opolskim.  Zaistniał  on  w  świadomości  społeczności  lokalnej  dopiero  w  1  tercji  XX  wieku.  To  właśnie  wówczas,  w  trakcie  budowy  nowego  budynku  rejencji

opolskiej,  a  po  uprzednim  zburzeniu  pozostałości  piastowskiego  zamku,  natrafiono  na  liczne  konstrukcje  drewniane  pozostałe  po  wczesnośredniowiecznych domach i ulicach.

Przystąpiono  do  prac  wykopaliskowych,  w  wyniku  których  odkryto  znaczne  ilości  zabytków  pochodzących  z  okresu  wczesnego  średniowiecza”.

Publikacja obejmuje krótkie wprowadzenie do badań na terenie grodu opolskiego, opis poczynań badaczy i ich fascynację niesamowitym odkryciem i zabytkami, które w sposób fenomenalny wręcz zachowały się w nawarstwieniach grodowych. Jest też podróżą w teraźniejszość i ukazaniem rekonstrukcji życia codziennego w okresie wczesnego średniowiecza na podstawie znalezisk.