Konkurs Zabytek Poznany

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu, pt. „Zabytek Poznany” Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepsze projekty edukacyjne o dziedzictwie kulturowym.

Celem konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej szeroko pojętej wartości zabytków. Chcemy nagradzać i promować najlepszą działalność edukacyjną w tym zakresie prowadzoną przez zarządców i posiadaczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków, a także osoby współpracujące z nimi.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie projekty, które:

– rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2016 roku;

– upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczyniły się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych obiektów zabytkowych i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;

– przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu i/lub publiczność do poznawania zabytków in situ;

– były organizowane lub współorganizowane przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków.

Obowiązują następujące kategorie:

– prelekcje, wykłady, warsztaty,

– aktywności plenerowe,

– wystawy i projekty multimedialne.

Na autorów najlepszych projektów w każdej kategorii czekają nagrody:

I miejsce -20.000,00 zł

II miejsce – 15.000,00 zł

III miejsce – 10.000,00 zł

wyróżnienie – 5.000,00 zł

Zgłoszenia projektów do konkursu należy nadsyłać do 29 września 2017 r. na adres Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na Projekt edukacyjny Zabytek Poznany”.

Więcej szczegółowych informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć pod linkiem:

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3476