Kratownicowy Most Piastowski w Brzegu

Most „Piastowski” w Brzegu to cenny zabytek polskiej myśli inżynieryjnej. Most drogowy „Piastowski” nad rzeką Odrą wzniesiono w latach 1953-1954. Zaadaptowano wówczas dwa przęsła zabytkowego mostu kolejowo-drogowego zbudowanego w 1893 r. na Wiśle pod Bydgoszczą, a zniszczonego częściowo w 1939 r. Autorem projektu mostu był inż. Waldemar Uchański. Most ma konstrukcję kratownicową utworzoną z kątowników stalowych, dwuprzęsłową długości 120,2 m, typową dla rozwiązań z końca XIX w.