Osiedle hutnicze w Jedlicach – relikt kolonizacji fryderycjańskiej

Osiedle w Jedlicach (gmina Ozimek, powiat opolski) jest reliktem kolonizacji fryderycjańskiej podjętej w 2 połowie XVIII w. przez króla Prus Fryderyka II Wielkiego, po zajęciu Śląska. Osiedle wytyczono w 1775 r. na planie koła, z wewnętrznym placem (w centrum studnia) otoczonym ulicą, według projektu J. M. Pohlmanna. Jeden sektor koła przeznaczono na dwa budynki huty żelaza, rozdzielone kanałem roboczym z Małej Panwi,
w pozostałych było pięć robotniczych domów wielorodzinnych. Do dziś zachował się jeden budynek huty (przekształcony w 1805 r., obecnie wyremontowany pełniący funkcję magazynu huty szkła „Jedlice”) oraz trzy domy robotników. Są one murowane, parterowe, z elewacjami o podziałach ramowych, kryte dachami 4-spadowymi, z powiekowymi lukarnami.