Kanał Gliwicki

Kanał Gliwicki na Odrze jest cennym zabytkiem hydrotechnicznym. Łączy miasto Gliwice z rzeką Odrą przez port w Koźlu (woj. opolskie). Budowę Kanału Gliwickiego rozpoczęto w 1934 r. a zakończono w 1939 r. (uruchomiono go w 1941 r.). Prace wykonywane były przy użyciu łopat z nie wielkim udziałem sprzętu mechanicznego. Poza obszarem miasta trasa Kanału Gliwickiego pokrywa się w większości z dawnym Kanałem Kłodnickim, który w trakcie budowy nowego został zniszczony. Długość kanału 40,60 km, maksymalna głębokość 3,50 m, różnica poziomów wody na początku i końcu kanału wynosi 43,60 m. Pokonanie różnic poziomu wody przez jednostki pływające reguluje 6 śluz wodnych. Kanał wykonany jest częściowo w wykopie, a częściowo w nasypie. Jego szerokość waha się od 38,00 m w wykopie do 41,00 m w nasypie. Dopuszczalna prędkość jednostek pływających na kanale wynosi 6,00 km/h. Początek kanału znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu na 98,00 km rzeki Odry, a koniec w basenie portowym Portu Gliwice. Kanał Gliwicki w dalszym ciągu umożliwia żeglugę dużych jednostek odrzańskich.