Prezydent RP zaintersował się pomnikami historii

Dnia 29 czerwca 2011 r. podczas Forum Debaty Publicznej u Prezydenta RP dyskutowano o dziedzictwie kulturowym i pomnikach historii, które jak to wyraził prezydent Komorowski „są ważnym źródłem tożsamości narodowej”. Podczas spotkania, na które zaproszono również ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa, zastanawiano się nad sposobami wzmocnienia marki pomnika historii, wyróżnienia nadawanego przez Prezydenta RP oraz możliwościach wykorzystania tkwiącego w nim potencjału. Zdaniem prezydenta, rozmowa o pomnikach historii jest ważna z punktu widzenia nowoczesnego patriotyzmu. „Jesteśmy na etapie mało zaawansowanego myślenia o tym, co można i co powinno się zrobić w zakresie kształtowania nowoczesnego patriotyzmu. Polacy mają to do siebie, że pewnie łatwiej im akceptować propozycje nowoczesnego patriotyzmu wyrażającego się w patriotyzmie pracy, szacunku do państwa, do prawa” – powiedział Bronisław Komorowski. „W społeczeństwach, które z trudem się wybijały na własną wolność, niezależność, traciły tę wolność, traciły państwowość – a my jesteśmy takim społeczeństwem – ludzkie emocje, marzenia skupiają się wokół symboli” – zaznaczył.

Celem dyskusji było rozpoczęcie prac nad efektywnym, nowoczesnym systemem ochrony pomników historii. Od 1994 r. do chwili obecnej Prezydent RP wpisał 43 obiekty na listę pomników historii, a do końca 2011 r. ich liczba ma wzrosnąć do 50. Uznanie przez Prezydenta RP obiektu za pomnik historii oznacza nadanie danemu zabytkowi, parkowi kulturowemu szczególnej, prestiżowej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. Jak na razie nie idą za tym żadne dodatkowe środki finansowe. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Przypomnijmy, że w woj. opolskim na status pomnika historii mają Góra Świętej Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy oraz zespół kościoła farnego pw. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie. Natomiast układ staromiejski w Paczkowie, uzyskał już pozytywną opinię Rady Ochrony, organu doradczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i oczekuje na podpis Prezydenta RP. W kolejce czekają też następne obiekty. Miejmy nadzieję, że to nagłe zainteresowanie polityków zabytkami zaowocuje jakimiś systemowymi rozwiązaniami w dziedzinie ich ochrony i finansowania.

Autor: Tomasz Kwiatek, www.ngopole.pl