Wystawa „Kwietne dywany – gdy wiara stała się tradycją”

„Kwietne dywany – gdy wiara stała się tradycją” to wystawa przygotowana przez Fundację „Dla Dziedzictwa” w ramach współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Działalności Kulturalnej w Ujeździe. Prezentuje wspólnotę depozytariuszy tradycji układania dywanów kwietnych na procesję Bożego Ciała w Kluczu, Olszowej, Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce, którą 16 grudnia 2021 r. wpisano na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Wystawę można obejrzeć na żywo na ścianach Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe. Tutaj prezentujemy ją w wersji elektronicznej. Ekspozycja składa się z 10 plansz, na których przedstawiono cztery miejscowości – Klucz, Olszową, Zalesie Śląskie i Zimną Wódkę – kultywujące tradycję kwiatowych dywanów na procesje Bożego Ciała. Przy czym „głos” w prezentacji tego żywego dziedzictwa oddano samym depozytariuszom i ekspertom. Autorami pięknych zdjęć są: Sławomir Mielnik, Rafał Mielnik, Paweł Uchorczak i Błażej Duk. Projekt graficzny tego wyjątkowego obrazu przygotowała Ewelina Skut,

Ekspozycja powstała w ramach projektu pt. „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmacnianie tradycji” realizowanego w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Działalności Kulturalnej w Ujeździe ramach programu MKiDN „Kultura Ludowa i Tradycyjna”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.