Depozytariusze kwietnych dywanów z Opolszczyzny odebrali certyfikaty UNESCO

W piątek, 30 grudnia 2022 r. w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, depozytariusze kwietnych dywanów z Opolszczyzny odebrali certyfikaty wpisu tradycji dywanów kwiatowych na procesje Bożego Ciała na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzoną w oparciu o Konwencję UNESCO.

Wpis na listę UNESCO został przyjęty przez Komitet Międzyrządowy ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 16 grudnia 2021 r. (…) Wniosek uzyskał pozytywną rekomendację ekspertów, zasiadających w Ciele Ewaluacyjnym.  Dodatkowo został wyróżniony za wysoki poziom merytoryczny zarówno samego wniosku, jak i filmu

– powiedział z dumą Minister Jarosław Selin, Generalny Konserwator Zabytków.

Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim Państwu wpisu elementu tradycji, kultywowanej na Opolszczyźnie. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie w przekaz międzypokoleniowy i ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Będę wdzięczny za przekazanie podziękowań i gratulacji wszystkim depozytariuszom, których Państwo reprezentujecie podczas dzisiejszej uroczystości

– dodał na koniec Minister Selin, który następnie wręczył certyfikaty UNESCO przedstawicielom wspólnot depozytariuszy z Klucza, Olszowej, Zalesia Śląskiego, Zimnej Wódki z województwa opolskiego.

Certyfikat odebrał również Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu, który podczas przemówienia podziękował Ministerstwu za wszelką pomoc i wsparcie jakie depozytariusze z Opolszczyzny otrzymali w procesie wpisu tradycji na listę UNESCO. Certyfikat trafi także do Opolskiego Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz do Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe, gdzie będzie można go oglądać obok wystawy „Kwietne dywany – gdy wiara stała się tradycją”.

Uroczystość wręczania certyfikatów UNESCO poprzedziło wręczenie Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości członkom Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Rada pracuje społecznie i składa się z ekspertów  rożnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W lutym 2023 r. kończy swoją 4-letnią kadencję. Przyznanie Medalu jest podziękowaniem za zaangażowanie w prace Rady. Niektórzy członkowie Rady służą swoją ekspercką wiedzą od  ponad 10 lat. Podczas ostatniej kadencji Rada rozpatrzyła ponad 40 wniosków o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rezultatem prac ostatniej kadencji Rady było wzbogacenie obu list o 43 nowe wpisy. Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymały m.in. prof. Katarzyna Smyk, Przewodnicząca Rady oraz Pani Joanna Cicha-Kuczyńska, Sekretarz Rady, Radca ds. UNESCO, a także ekspert w światowej sieci ekspertów UNESCO (global network of facilitators) – wspierających implementację zapisów Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W swoim przemówieniu prof. Katarzyna Smyk, powiedziała m.in., że

– „wielkim honorem jest pracować na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszej Ojczyzny”.

Pani Joanna Cicha-Kuczyńska, radca ds. UNESCO odczytała wiersz Adama Asnyka pt. „Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce…”

Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej

Od żyta złotej, od lasów szumiącej,

Da Bóg, a przyjdzie dzień nieustający

Dla srebnych pługów udręki mozolnej

Jeszcze oddźwiękną kamienie na młoty

I z trwardym ziemią pogada lemieszem

I z wszystkich jeszcze kamieni wykrzeszem

Iskier snop złoty

Więc gdy wiosennym oglądam wieczorem

W mgły otuloną zagonów szarzyznę,

Ktoś w moim sercu wykuwa toporem

Moją Ojczyznę.

Fotografie: Danuta Matloch, MKiDN

Źródło: Materiały promocyjne MKiDN

https://pl-pl.facebook.com/MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego/