Było i barwnie, i różnorodnie, plastycznie oraz ruchowo

Pierwsze warsztaty Animacja kulturowa wokół tradycji układania kwietnych dywanów  w ramach projektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe za nami. Odbyły się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, a poprowadziła je pani Agnieszka Kwitowska-Tobys.  Było i barwnie, i różnorodnie, plastycznie oraz ruchowo. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tradycją układania kwietnych dywanów na procesje Bożego Ciała wpisaną na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa  ludzkości UNESCO, zwiedzić wystawę plenerową i wreszcie spróbować samemu ułożyć kwietny dywan. Podczas warsztatów plastycznych, po wcześniejszym obejrzeniu zdjęć gotowych kwietnych kobierców z Klucza, Olszowej, Zimnej Wódki i Zalesia Śląskiego, uczestnicy sami tworzyli na kartkach swoje projekty kwiatowych dzieł.

Później z wykorzystaniem bibuły i innych niezbędnych materiałów próbowali swoje trójwymiarowe  kompozycje przenosić na rozłożony na podłodze brystol, odwzorowując sztukę układania dywanu. W ramach aktywności ruchowych sami zamienili się w barwny kwiat, podczas animacji z chustą Klanzy. Okazuje się, że można – bez uszczerbku dla sfery sakralnej, która niewątpliwie jest najistotniejsza w omawianej tradycji – zapewnić dobrą zabawę i edukację regionalną najmłodszym, jednocześnie rozbudzając w nich ciekawość i chęć poznawania swoich lokalnych tradycji i obyczajów. Kolejne warsztaty już 25 października  2022 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Joanna Popów-Bogdoł, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Zadanie realizowane w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Działalności Kulturalnej w Ujeździe przy realizacji projektu pn. „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmocnienie tradycji”, dofinansowanego z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Kultura ludowa i tradycyjna”.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.