170. rocznica urodzin wybitnego artysty malarza Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)

Znakomicie oddawał urodę kwiatów i martwych natur. Jego portrety zachwycały i budziły emocje. Tworzył w różnych technikach: oleju, akwareli, tuszu, temperze, pastelu, ołówku i w grafice. Był wszechstronnym, wybitnym polskim malarzem, grafikiem i rysownikiem, jednym z czołowych przedstawicieli okresu Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego.

Leon Jan Wyczółkowski urodził się 11 kwietnia 1852 r. w Hucie Miastkowskiej koło Garwolina. Kształcił się w Klasie Rysunkowej w Warszawie pod kierunkiem Antoniego Kamieńskiego, Rafała Hadziewicza i Wojciecha Gersona, potem w Akademii w Monachium (1875-1877) i w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jana Matejki (1877-1879).

W 1897 r. był jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. W latach 1895-1911 był profesorem ASP w Krakowie, a od 1934 r. ASP w Warszawie. Początkowo zamierzał poświęcić się malarstwu historycznemu, zachowując dokumentalny realizm szczegółu. Po pobycie w Paryżu zmienił swoje zainteresowania i wykorzystywał pewne rozwiązania impresjonizmu, malując pejzaże i sceny rodzajowe z silnymi efektami świetlnymi („Rybacy brodzący”). Na krótko uległ wpływowi symbolizmu („Druid skamieniały”). Późniejszą twórczość Wyczółkowskiego cechuje bogactwo środków formalnych.

Dzięki znajomości z Feliksem Mangghą Jasieńskim uwidacznia się u niego silne zainteresowanie orientem. Znakomicie oddawał urodę kwiatów i martwych natur. Portretował niemal cały ówczesny świat artystyczny Krakowa. W 1922 r. Leon Wyczółkowski ofiarował Muzeum Wielkopolskiemu w Poznaniu bogaty zbiór sztuki wschodniej, zawierający: dywany, makaty, kilimy, wazony, misy, szkła, zabytkowe meble oraz dzieła malarskie i graficzne. Za ten dar Poznański Wydział Krajowy przekazał artyście dworek w Gościeradzu pod Bydgoszczą. Artysta mieszkał w nim z przerwami do swojej śmierci w dniu 27 grudnia 1936 r. Wybitny artysta zmarł bezpotomnie. Dnia 8 kwietnia 1937 r. wdowa po  nim,  Franciszka zgodnie z ostatnią wolą malarza, przekazała miastu Bydgoszczy 425 prac, szkicowniki oraz pamiątki osobiste i wyposażenie pracowni. Akt darowizny zobowiązywał Bydgoszcz do sprawowania opieki nad zbiorem, popularyzacji twórczości i upamiętniania rocznic związanych z artystą oraz opieki nad jego grobem na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.

Polecamy:

http://wyczolkowski.pl/

http://muzeum.bydgoszcz.pl/

https://culture.pl/pl/tworca/leon-wyczolkowski

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/50379/edition/44695/content