Emilia Plater (1806-1831) – polska Joanna d’Arc

jest patronką wielu szkół w Polsce. Kobietą – symbolem. Emila Plater urodziła się 13 listopada 1806 roku w Wilnie. Była polską szlachcianką, bohaterką, która stała się symbolem powstania listopadowego. Kochała Polskę, polską literaturę i historię. Dużo czytała, pisała wiersze, śpiewała, jeździła konno i polowała. Z pobudek patriotycznych odrzuciła oświadczyny rosyjskiego inżyniera. Gdy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe, bez namysłu stanęła do walki przeciwko zaborcom rosyjskim. Obcięła włosy, włożyła męski strój, chwyciła za broń i wraz z przyjaciółką Marią Pruszyńską utworzyła kilkusetosobowy oddział powstańczy w Dyneburgu (obecnie Łotwa) i stoczyła kilka potyczek z Rosjanami. Mężczyźni szybko docenili jej waleczność. W boju poznała Marię Raszanowiczównę, która stała się jej nieodłączną towarzyszką.  Emilia Plater walczyła w bitwach pod Mejszagołą i Garbielowem. Za męstwo otrzymała stopień kapitana i dowództwo 1. Kompanii 1. Pułku Piechoty Litewskiej, z którym walczyła m.in. o Kowno. Po porażce, kategorycznie odmówiła powrotu do domu, twierdząc, że „lepiej byłoby umrzeć, niż skończyć takim upokorzeniem”. Próbowała przedostać się do Warszawy, ale chora i wyczerpana zmarła 23 grudnia 1831 r. w Justianowie (ob. Litwa). Miała 25 lat. Stała się symbolem męstwa, odwagi, patriotyzmu i walki o niepodległość. Adam Mickiewicz uwiecznił jej postać w wierszu „Śmierć pułkownika”, a Bogusz Stęczyński uwiecznił na wyidealizowanej litografii.

Polecamy:

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,obiekty,255,obiekt_emilia_plater.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Emilia_Plater

Ikonografia: Devéria   Achille, Emilie C.sse Plater [Emilia Plater] w: Les Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 Novembre 1830 (…) Par Joseph Straszewicz, Paris [1832-1836]