Harcerstwo lekarstwem na problemy młodzieży

Jan Zamoyski w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej napisał „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Mimo, że od śmierci szlachcica minęły ponad cztery wieki, to jego słowa nie utraciły na aktualności.

Obecnie młodzi ludzie bardziej niż w przeszłości są narażeni na różne bodźce zewnętrzne będące poza kontrolą rodziców i opiekunów. Wyniki badań wskazują, że największy wpływ na współczesną młodzież wywierają przede wszystkim różnego rodzaju media, następne jest środowisko rówieśnicze, dopiero później rodzina, szkoła i na końcu Kościół. Co w takim razie można uczynić, aby nie stracić wpływu na przyszłe pokolenia?

Rozwiązaniem może być stworzenie środowiska rówieśniczego, które siłą swojego oddziaływania mogłoby konkurować z innymi, niepożądanymi bodźcami.

Ponad 114 lat temu brytyjski generał Robert Baden Powell zapoczątkował ruch, który w bardzo krótkim czasie trafił na grunty krajów całego świata. W 1907 r. zorganizował pierwszy obóz skautowy, na którym chłopcy zostali podzieleni na pięcioosobowe zastępy, uczynieni odpowiedzialnymi za samych siebie, obdarzeni zaufaniem. Trzy lata później Polak, Andrzej Małkowski, uznał, że ruch skautowy połączony z ideą niepodległościową idealnie pasuje do warunków polskich. We wszystkich zaborach zaczęły powstawać drużyny skautowe, których członkowie czynnie włączyli się w odzyskiwanie, a następnie odbudowywanie Polski.

Błędem jest myślenie, że wychowanie harcerskie jest nieaktualne. Zadaniem ruchu harcerskiego jest wytworzenie społeczeństwa obywatelskiego w pełnym tego słowa znaczeniu – ludzi silnych moralnie i współodpowiedzialnych za swoje otoczenie, którzy znają i rozumieją istotę wszechstronnego rozwoju, zarówno duchowego, jak intelektualnego i fizycznego. Fundamentem systemu wartości jest chrześcijaństwo i patriotyzm.

Jednym z celów przyświecających gen. Baden Powellowi była chęć wyrwania młodych ludzi z robotniczych dzielnic wielkich miast na łono przyrody. Czy dziś, podobnie jak przed wiekiem, nie powinniśmy zabiegać o kontakt młodzieży z przyrodą? Historia zatoczyła koło, tyle, że przemysłową dżunglę zastąpiła dżungla internetu.

Początek nowego roku szkolnego to dobry czas, aby zainteresować się dostępnymi propozycjami organizacji czasu dla młodzieży. Harcerstwo ma tę wyższość nad wieloma propozycjami aktywności pozaszkolnych, że nie oferuje jedynie zajęć pozalekcyjnych, a jest prawdziwą kuźnią charakterów, szkołą życia.

Aktualnie na terenie Polski działa wiele organizacji uznawanych za harcerskie. Odwołującą się do harcerstwa przedwojennego i odcinającą od wpływów PRL jest powstały w 1989 r. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Główną przeszkodą w rozbudowywaniu struktury organizacji jest brak odpowiednich liderów środowiskowych, wodzów będących autorytetami wskazującymi właściwą drogę młodym chłopcom i dziewczętom. W związku z tym Chorągiew Harcerzy Ziemi Opolskiej ZHR zaprasza do współpracy wszystkich, którzy akceptują system wychowawczy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i chcieliby, aby w ich miejscowości powstała drużyna harcerska. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].

Przyszłość Polski prędzej czy później spocznie w rękach dzisiejszych nastolatków. Już teraz zadbajmy, aby byli do tego przygotowani jak najlepiej.

Marcin Żukowski, ZHR