Christoph Süssenbach (1599-1631) – tłumacz Lutra na język polski

Urodził się 27 grudnia 1599 r. w Byczynie. Uczył się w gimnazjum w Brzegu, a następnie studiował we Frankfurcie i w Wittenberdze. Szybko awansował na konrektora w Namysłowie, a od października 1619 r. był już diakonem polskim w Sycowie. W 1620 r. został pastorem w Byczynie – miał wówczas 20 lat. Miał też tytuł Seniora okręgu i dał się poznać jako taktowny, ale trzymający dyscyplinę kapłan. W Byczynie musiał stawić czoła wojnie trzydziestoletniej. Wówczas też zasłynął z dobroczynności i skromności – wszystko czego nie potrzebował rozdawał biednym.

W 1622 r. przetłumaczył na język polski i wydał Mały Katechizm M. Lutra z przeznaczeniem dla uczniów Szkoły Miejskiej w Byczynie. Süssenbach znał kilka języków: polski, łaciński, grekę i hebrajski. Był człowiekiem wielkiej wiary i jedną z czołowych postaci w historii miasta i parafii ewangelickiej. W 1623 r. ożenił się z Ewą z domu Schilling, wdową po pastorze Adamie Opali, starszą od niego o 23 lata.

Krzysztof Süssenbach zmarł w Byczynie 9 czerwca 1631 r. w wieku 32 lat. Jego tablica pamiątkowa ufundowana przez A. Koelinga znajduje się w byczyńskim kościele ewangelickim przy schodach prowadzących na ambonę. Tekst w języku łacińskim i greckim w wolnym tłumaczeniu informuje:

 

Ku błogosławionej pamięci poświęcono

Christophowi Süssenbachowi

Pastorowi Byczyny i Seniorowi okręgu

od 1619 wigilii paschy – do roku 1631.

Ew. Jana 2,17:

„Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie”.

Wypisał następca A. Koeling