Grażyna Bacewicz (1909-1969) – wybitna skrzypaczka i kompozytorka

Była autorką siedmiu koncertów skrzypcowych, dwóch koncertów wiolonczelowych, koncertu altówkowego i pięciu sonat na skrzypce i fortepian, dwóch sonat na skrzypce solo i siedmiu kwartetów smyczkowych.

Urodziła się 5 lutego 1909 r. w łodzi, w polsko-litewskiej rodzinie o tradycjach muzycznych. Gry na skrzypcach nauczył ją ojciec. Naukę kontynuowała w Konserwatorium Muzycznym Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej w Łodzi. W 1923 r. przeniosła się do Warszawy, gdzie kształciła się w zakresie kompozycji oraz gry na skrzypcach i fortepianie. Jako solistka zaczęła odnosić sukcesy w 1935 r. Podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej Bacewicz występowała na koncertach konspiracyjnych i koncertach Rady Głównej Opiekuńczej. Koncertowała do 1953 r. Potem poświęciła się kompozycji i nauczaniu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Była jurorką prestiżowych konkursów międzynarodowych. Pod koniec życia zajęła się również pisarstwem pozostawiając po sobie kilka powieści, nowel i opowiadań. Zmarła 17 stycznia 1969 r. w Warszawie.

Polecamy:

Milewska H., Grażyna Bacewicz – kompozytor (ka), „Hi-Fi i Muzyka”, nr 11: 2009, s. 126-130.

https://www.rp.pl/Plus-Minus/303209977-Grazyna-Bacewicz-Zadziwiajaco-przepiekny-czlowiek.html

https://hi-fi.com.pl/artyku%C5%82y/muzyka/historie/1260-gra%C5%BCyna-bacewicz-kompozytor-ka.html

http://www.bacewicz.edu.pl/?q=content/patronka

https://dzieje.pl/postacie/gra%C5%BCyna-bacewicz-1909-1969

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra%C5%BCyna_Bacewicz